Druga kadencja w zarządzie ISOC Polska

W dniu 24 stycznia 2004 w historycznej dla polskiego Internetu auli Wydziału Fizyki UW na Hożej odbyło się IV Walne Zgromadzenie Internet Society Poland.

W trakcie obrad Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi oraz wybrało zarząd drugiej kadencji. W skład zarządu ISOC Polska w kadencji 2004-2006 wszedł Piotr Waglowski.

- Etap "rozruchu" stowarzyszenia mamy już za sobą - mówi Piotr Waglowski. - Teraz czeka nas praca u podstaw związana z monitorowaniem rozwoju Internetu w Polsce. Sporo do zrobienia jest w dziedzinie edukacji użytkowników, czego dobitnym przykładem mogą być wypowiedzi padające w Sejmie w czasie głosowania nad poprawkami do ustawy o systemie informacji oświatowej. Myślę, że Internet Society Poland może zacieśnić współpracę z innymi branżowymi organizacjami działającymi w Polsce. Jako organizacja społeczna, zrzeszająca poza informatykami m.in. lekarzy, biologów, prawników, etc. może stać się partnerem dla organizacji reprezentujących informatyków czy firmy działające na polskim rynku - dodaje Waglowski.

Prezesem zarządu w kadencji 2004-2006 został Władysław Majewski, a członkami zarządu Józef Halbersztadt, Łukasz Jachowicz, Krzysztof Kowalczyk i Piotr Waglowski.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Marcin Cieślak, Leszek Bogdanowicz oraz Zdzisław A. Kaleta.

Do sądu koleżeńskiego wybrano Jacka Gajewskiego, Bogdana Misia oraz Sylwię Rudnik.

Walne Zgromadzenie ISOC Polska przyjęło uchwały w sprawie:

- dostępności informacji publicznej, neutralności technologicznej państwa oraz uczestnictwa w procesie ustawodawczym,
- sprzeciwu wobec udzielania patentów na oprogramowanie w Europie.

Internet Society (ISOC) jest międzynarodowym stowarzyszeniem propagującym rozwój Internetu i społeczeństwa informacyjnego. Hasłem ISOC jest "Internet dla każdego" (Internet is for Everyone). Do ISOC należy większość światowych pionierów Internetu. Oddziały ISOC działają w 150 krajach i regionach świata. W ramach Internet Society działają Internet Engineering Task Force (IETF) i Internet Architecture Board (IAB), które od zarania określają podstawowe standardy techniczne i rozwiązania organizacyjne Internetu.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>