Co macie zamiar zrobić? Reprymenda

Unia Europejska postanwiła zadać pytanie dziewięciu krajom członkowskim, które niezaimplementowały na grunt swojego prawa pakietu dyrektyw dedykowanych gospodarce elektronicznej. Dyrektywa związana z ochroną prywatności weszła w życie (miała być zaimplementowana) do 31 listopada. Kraje, które zignorowały dyrektywę o ochronie prywatności w sektorze komunikacji elektronicznej (Directive 2002/58/EC, OJ L 201 of 31 July 2002, p. 37.) to Belgia, Niemcy, Grecja, Finlandia, Francja, Luksemburg, Holandia, Portugalia i Szwecja. Kraje te mają dwa miesiące na zaimplementowanie stosownych przepisów chroniących m.in. przed niezamówioną korespondencja elektroniczną (spam), w przeciwnym razie sprawą zajmie się europejski sąd... [SiliconValley][UE PressRelease]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>