ONZ o społeczeństwie informacyjnym

W trakcie Światowego Szczytu ONZ o Społeczeństwie Informacyjnym (polskie strony) trwającego od wczoraj w Genewie, ponad 16 tys. delegatów z całego świata zastanawia się m.in. jak zmniejszyć pogłębiającą się "cyfrową przepaść" między bogatymi państwami Północy i biednym Południem?

Jak nowe technologie mogą pomóc państwom rozwijającym się? Sporo też miejsca poświećono międzynarodowym regulacjom prawnym Internetu. W Rezolucji 56/183 z 21 grudnia 2001 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ zaaprobowało założenia Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego wypracowane przez Radę Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego. Honorowy patronat nad Światowym Szczytem Społeczeństwa Informacyjnego objął Sekretarz Generalny ONZ Kofi A. Annan. Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy teraz, w Genewie, w dniach 10 - 12 grudnia 2003 roku, drugi odbędzie się w Tunisie w dniach 16 - 18 listopada 2005 roku. Proces przygotowawczy obejmował pracę trzech komitetów przygotowawczych oraz organizację konferencji regionalnych. Warto poczytać: o czym oni radzą?

[Szczyt o spamie]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>