Uwagi do autorskiego

"PIIT postuluje w związku z powyższym ujednolicenie i zsynchronizowanie wskazanych wyżej pojęć z obowiązującym stanem prawa i stosowanym przez polskie ustawy aparatem pojęciowym". No bo nie jest tożsame pojęcie systemu informatycznego i systemu teleinformatycznego, a polski system prawny nie zna pojęcia "terminal". Są też postulaty dotyczące nadanie nowych kompetencji Funduszowi Promocji Twórczości w zakresie monitorowania przestrzegania prawa autorskiego. Bo - jak na razie - nie ma żadnej oficjalnej metodologii takich badań w dziedzinie programów komputerowych, a o skali "piractwa" w Polsce informuje jedynie zagraniczne stowarzyszenie producentów, które w Polsce nie jest nawet zarejestrowane... [PIIT]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>