Rzecznik o utajnianiu informacji

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o ochronie informacji niejawnych. Kontrowersje wzbudza zapis pozwalający urzędnikowi utajniać dowolną informację jeśli uzna to za potrzebne do ochrony "istotnych interesów państwa". Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Andrzej Zoll w dzisiejszej Gazecie Wyborczej stwierdził: "Gdyby przyjęto definicję tajemnicy państwowej w tym kształcie, byłoby to sprzeczne z konstytucyjnym prawem do informacji. Jawność powinna być zasadą, a utajnienie - wyjątkiem". RPO zapowiedział, że gdyby ustawa w takim kształcie przeszła przez Sejm - będzie apelował do Prezydenta, by jej nie podpisywał, a gdyby to się nie udało - zaskarży ją do Trybunału Konstytucyjnego.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Członek Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji, ekspert w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego Ministerstwa Rozwoju, felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również Członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>