Włoskie dane osobowe v. spam

Włoski odpowiednik polskiego Generalnego inspektora Danych Osobowych zajął stanowisko w sprawie spamu. Zdaniem urzędu - adres poczty elektronicznej nie może być swobodnie wykorzystywany (np. dla celów wysyłania reklam lub informacji promocyjnych) tylko ze względu na to, że jest de facto dostępny w internecie (np. w archiwach grup Usenetu lub na stronach www). Zdaniem urzędu: takiego udostępnienia adresu poczty elektronicznej nie można porównać do udostępnienia numeru telefonu w książce telefonicznej. Tym bardziej, biorąc pod uwagę, że do zbierania adresów poczty elektronicznej dostępnych w taki sposób wykorzystywane są specjalne programy komputerowe, zbierające dane automatycznie. [BMCK]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>