Sensory w samochodach

Rząd Wielkiej Brytanii rozważa wprowadzenie we wszystkich samochodach w tym kraju sensorów (komputerowych czujników), które odnotowywałyby wszelkie przypadki łamania przepisów ruchu drogowego (takich jak przekroczenia dozwolonej prędkości, jazdy pasem przeznaczonym dla autobusów, etc..). System nosi nazwę Electronic Vehicle Identification. Czujniki raportowałyby takie incydenty stacjom bazowym umieszczonym przy drodze, a kierowca otrzymywałby automatycznie mandat drogą elektroniczną. System umożliwiałby również śledzenie skradzionych pojazdów... Hmmmm... o ile złodzieje nie nauczyliby się przełamywać lub usuwać takich "zabezpieczeń". [TheSun]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Członek Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji, ekspert w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego Ministerstwa Rozwoju, felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również Członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>