Przetestowano GPL i standardy w USA

Serwis Groklaw przynosi artykuł, w którym stwierdza, iż były już w USA sprawy, w których sądy rozważały działanie prawnoautorskich licencji GPL (General Public Licence). Szczegółowo omówiono niedawną sprawę w stanie Michigan: DrewTech v. SAE.

W sprawie chodziło o oprogramowanie firmy Drew Technologies, Inc., która zajmuje się tworzeniem oprogramowania używanego potem w systemach informatycznych instalowanych w nowoczesnych samochodach.

Oprogramowanie napisane w czasie pracy, ale udostępnione jako GPL społeczności. Po drugiej stronie jest SAE (Society of Automotive Engineers, Inc.) - ciało standaryzacyjne, które domagało się ochorny prawa autorskiego związanego z publikowanymi przez SEA standardami (a konkretnie inkorporowanych do tych standardów "ideas, procedures, processes, methods of operation, concepts, principles or discoveries").

W sprawie doszło do ugody związanej z przepływami pieniążków, ale jest też oświadczenie ze strony SAE, w którym stwierdza się, iż nie przysługują SAE roszczenia w przypadku gdy program komputerowy powstanie na podstawie idei, procedury, procesu, metody działania, koncepcji, założeń czy wyników badań opublikowanych jako standardy...

Warto przeczytać zgromadzone przez Groklaw dokumenty w tej sprawie...

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Członek Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji, ekspert w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego Ministerstwa Rozwoju, felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również Członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>