miasto

większe i małe dzieci (własne); bezpieczeństwo biznesu - szczególnie w aspektach technicznej ochrony mienia i ludzi (praca zawodowa); architektura ze wskazaniem na Śląską Szkołę Architektury