Czasopismo dla potrzeb VAT

Rzeczpospolita: "Jak zakwalifikować czasopisma dostarczane drogą on-line w kontekście podatku VAT - taki problem musieli rozstrzygnąć arbitrzy przy okazji pewnego przetargu. I uznali, że takich czasopism nie można traktować jako zwolnionej z tego podatku transmisji danych".

Arbitrzy uznali, że dostawy czasopism drogą elektroniczną nie można uznać za usługę transmisji danych i wiadomości. Za błędne uznali również zastosowanie zerowej stawki na podstawie przepisu dotyczącego czasopism specjalistycznych. Przyjęli, że czasopismo elektroniczne nie mieści się w definicji czasopisma specjalistycznego. Powód? Nie występuje tu bowiem symbol ISNN oraz pojęcie "nakładu".

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>