Projekt zmiany Ordynacji Podatkowej

Wiceminister finansów Elżbieta Mucha poinformowała o planowanej nowelizacji Ordynacji podatkowej (PDF), która ma ułatwić kontakty podatnika z urzędem skarbowym. Zmiany będą się odnosiły do przesyłania pism pocztą elektroniczną...

Pani Minister stwierdziła: "Mamy nadzieję, że dzięki zmianom w tych przepisach, kontakty elektroniczne między podatnikami i urzędami skarbowymi będą coraz częstsze. Jeśli chodzi o pobieranie formularzy czy wysyłanie danych, wielu podatników woli wysyłać i pobierać drogą elektroniczną. Wprowadzamy także propozycję, ażeby w Ordynacji podatkowej znalazły się zapisy dotyczące zasad doręczania pism obcych władz podatkowych podatnikom w Polsce na zasadzie wzajemności".

A co ze zmianami w KPA? W poniedziałek szóstego września upływa termin zakończenia uzgodnień międzyresortowych...

[PAP][PKPP][Ministerialne uzasadnienie - PDF]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>