Ciąg dalszy sprawy Malawi

Jak czytam w serwisie NoweMedia, co potwierdziłem u powódki: wyznaczono termin rozprawy kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 17 września 2003 r. w sprawie przeciwko pozwanemu Kazimierzowi Kaźmierczakowi (sygn. akt I Ca 636/03).

Kasacja pozwanego została przyjęta do rozpatrzenia przez Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2004 r. (sygn. akt II CK 51/04). Dla przypomnienia: sprawa rozpoczęła się z powództwa Marzeny Kielan o ochronę praw autorskich naruszanych zdaniem powódki przez publikowanie tekstów jej autorstwa na stronie Malawi.pl.

W sierpniu 2002 roku sąd pierwszej instancji ogłosił wyrok w tej sprawie. Wówczas sąd nakazał usunąć sporne artykuły, opowiadania oraz tłumaczenia powódki oraz nakazał pozwanemu przeprosić ją publicznie w Internecie (na grupach dyskusyjnych pl.rec.akwarium, natura.akwarium, natura.ogłoszenia i natura.hydepark). We wrześniu 2003 roku Sąd Apelacyjny w Poznaniu odrzucił apelację pozwanego i utrzymał wyrok sądu pierwszej instancji w mocy.

Rozprawa kasacyjna przed Sądem Najwyższym ma się odbyć w dniu 15 października 2004 r.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>