Urząd o przedsiębiorcach online

Niejasne oznaczenia cenowe, brak informacji o pełnych kosztach usług, niezabezpieczanie danych osobowych klientów - to tylko kilka uwag, jakie pod adresem przedsiębiorców oferujących w Internecie usługi turystyczne ma Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W połowie lutego pracownicy UOKiK przeprowadzili akcję przeszukiwania Internetu. Przeglądali strony poświęcone usługom turystycznym. Akcja miała charakter międzynarodowy i była wspólnym przedsięwzięciem prowadzonym przez instytucje będące członkami Międzynarodowej Sieci Ochrony i Egzekwowania Praw Konsumenckich (International Consumer Protection and Enforcement Network). Wg UOKiK, okazało się, że niemal żadna zw skontrolowanych firm nie zabezpieczała danych osobowych klientów przy internetowym składaniu zamówień. Rzadziej spotykanym uchybieniem jest brak pełnej informacji o danych adresowych przedsiębiorcy, ewentualnie informacji o siedzibie lub oddziale, nie mówiąc już o wymogach ustawy Prawo o działalności gospodarczej (zgodnie z art. 12, jeżeli przedsiębiorca oferuje towary lub usługi w sprzedaży za pośrednictwem środków sieci informatycznych, jest obowiązany do podania w ofercie co najmniej następujących danych oznaczenia przedsiębiorcy, numeru, pod którym przedsiębiorca wpisany jest do rejestru przedsiębiorców, wraz z oznaczeniem sądu rejestrowego, siedziby i adresu przedsiębiorcy)... [PAP][UOKiK - podsumowanie akcji]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>