Zmiany karnego: cyberprzestępczość

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy Kodeks postępowania karnego.

Nowelizacja ustaw ma na celu implementację do prawa polskiego m.in. Konwencji o cyber-przestępczości (podpisanej przez Polskę 28 listopada 2001 r.).

Propozycje przewidują wprowadzenie do kk nowego przestępstwa - sabotażu komputerowego (zakłócenia pracy systemu komputerowego). Projekt penalizuje wytwarzanie, pozyskiwanie, zbywanie i udostępnianie innym osobom urządzeń lub programów komputerowych, które mogą służyć do popełnienia przestępstwa przeciwko ochronie informacji. Wyszczególniono rodzaje przestępstw, które można popełnić przy użyciu programów i urządzeń komputerowych. Przewidziano kary za wytwarzanie, pozyskiwanie, zbywanie i udostępnianie innym osobom haseł komputerowych i kodów dostępu.

Rozszerzono treść art. 112 kk poprzez objęcie jego zakresem przestępstw popełnionych poza granicami Polski, niezależnie od obywatelstwa sprawcy oraz karalności czynu w miejscu jego popełnienia, o ile na terytorium Polski została w jego wyniku osiągnięta - chociażby pośrednio - korzyść majątkowa.

Zaproponowano przywrócenie wyrażeniu "dokument" podłoża przedstawiającego lub zawierającego dane treści, obejmując nim nośniki materialne i niematerialne. Uniknie się w ten sposób wątpliwości interpretacyjnych dotyczących uznania za dokument zapisu naniesionego metodą niekonwencjonalną na podłoże, które nie jest komputerowym nośnikiem informacji, lecz nośnikiem innego rodzaju, ale służącym również gromadzeniu, przetwarzaniu lub przekazywaniu danych informatycznych.

Konwencja o cyber-przestępczości nakłada obowiązek zapewnienia możliwości prowadzenia działań m.in. procesowych w odniesieniu systemów komputerowych i przechowywanych w nich informacji. Wprowadzono m.in. przepis, na mocy którego obowiązkiem będzie wydanie sądowi lub prokuratorowi na ich żądanie tzw. bilingów wszystkich przekazów informacji, w tym również korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>