Zmiany w informacjach niejawnych...

Wczoraj Rada Ministrów zaakceptowała projekt nowelizacji ustawy o ochronie informacji niejawnych. Jak czytam w komunikacie po Radzie Ministrów: "Zmieniające się uwarunkowania w funkcjonowaniu państwa, a także doświadczenia nabyte przez lata dotychczas obowiązującej ustawy spowodowały, że służby ochrony państwa i Komenda Główna Policji wystąpiły do prezesa Rady Ministrów o nowelizację powyższej ustawy i dostosowanie jej do nowych warunków..." Zmiany jakie wprowadzono w projekcie nowelizacji to m.in.: nadanie nowego brzmienia definicji tajemnicy państwowej; rozszerzenie upoważnienia dla prezesa Rady Ministrów do wydania rozporządzenia określającego szczegółowy tryb przygotowania i prowadzenia kontroli w zakresie ochrony informacji niejawnych; umożliwienie powołania zastępcy pełnomocnika ochrony na wypadek czasowej niemożności sprawowania tej funkcji przez pełnomocnika ochrony; dodanie ustępu mówiącego, iż kierownik jednostki organizacyjnej może powierzyć pełnomocnikowi ochrony wykonywanie innych zadań służbowych, jest to możliwe w tych jednostkach organizacyjnych, w których ilość informacji niejawnych jest niewielka.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>