Edukacja w obszarze praw człowieka

W ramach informowania o interesujących zasobach internetu zachęcam do odwiedzenia nowego serwisu internetowego uruchomionego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego: prawaczlowieka.edu.pl. Celem projektu jest popularyzacja wiedzy oraz kształtowanie świadomości praw człowieka za pośrednictwem Internetu.

Serwis - w założeniu twórców - ma stanowić bazę danych gromadzącą najważniejsze wyroki Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także innych polskich sądów niższych instancji z zakresu praw człowieka. Orzeczenia te mają być uaktualniane i komentowane przez wybitne autorytety prawnicze, teoretyków oraz praktyków. Do komentowania wyroków zaproszeni są także wszyscy zarejestrowani użytkownicy. Projekt tworzy więc nową przestrzeń dla wymiany poglądów na temat istoty praw człowieka oraz sądowego systemu ich ochrony.

Zachęcam do lektury. Odwiedź również dział prawa człowieka niniejszego serwisu.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>