About VaGla.pl Prawo & Internet

VaGla.pl Prawo i Internet service provides knowledge connected with Internet law in Polish. Visitors of "Kronika Wydarzeń" can find actual information on events, legislative process, documents, press articles, and other Internet services regarding Internet law. The Service provides Newsletter sent once a week and Forum discussing major problems of Internet law. There are also enquiry - "Badanie Internautów" and unit dedicated to books on internet law.

Piotr VaGla WaglowskiPiotr Waglowski, 31 - lawyer, the author of the internet service VaGla.pl Prawo & Internet, is a student of The Institute of Law Studies of the Polish Academy of Science where he is preparing to take doctor's degree. He is the Founding Member of Internet Society Poland. Waglowski has been conducting lectures and publishing articles concerning legal aspects of the Internet and the problem of using the Internet for marketing purposes.

In 2001 he got a title of the Internet's Citizen of the Year for significant effort put in building information society in Poland. Awarded with Cross of Merit (a Polish civil state award) for contribution to national information infrastructure (November 2005).

Professional experience:

VaGla.pl Prawo i Internet - Piotr Waglowski, entrepreneur. Independent consultant, interested in legal aspects of the information society, supporting publishing projects, legal analysis of launching and application of Internet initiatives. Engaged in projects involving writing expert’s reports, legal opinions, conducts training and lectures (e.g. as part of professional training “Internet Jounalism” in Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego in Warsaw) and provides professional advise.

Waglowski is a former Senior Consultant of Polish Chamber of Information Technology and Telecommunications. Previously he worked as Vice-director of Wprost Online - Internet project in "Wprost" Publishing and Advertising Agency and as Marketing Director for 3W Internet Marketing sp. z o.o. (Internet service concerning marketing of financial services). He also worked as e-business consultant for MUZA SA publishing house. He was responsible for launching and functioning of one of the first Internet bookstores on the Polish market.

He was also the founder (1995) and owner of the first Internet discussion list regarding the Law in Polish.

About The Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences: The Institute is one of the most significant, in terms of importance and staff potential, of the scientific and research units within the social sciences sector of the Polish Academy of Sciences. It was established in 1956 under the above name, which was subsequently changed to the Institute of State and Law of the Polish Academy of Sciences. In 1990 the Institute returned to its original name.

About Internet Society: The Internet SOCiety (ISOC) is a professional membership society with more than 150 organization and 16,000 individual members in over 180 countries. It provides leadership in addressing issues that confront the future of the Internet, and is the organization home for the groups responsible for Internet infrastructure standards. Internet Society Poland Chapter (ISOC-Polska) is chartered and approved in December 2000.

About Polish Chamber of Information Technology and Telecommunications: In accordance with the Economic Chambers Act of May 30th, 1989 the chamber "is eligible to deliver opinions and evaluate implementation and operation of legal regulations dealing with economic activities" and "respective governmental institutions and organisations have the obligation of supplying economic chambers with all information and data necessary when performing their statutory activities". The Chamber assembles companies operating within the IT and telecommunications sector.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>