patenty

All Computers vs. Intel

All Computers, firma z Toronto domaga się od Intela 500 milionów dolarów w związku z naruszeniem prawa patentowego... W pozwie All Computers argumentuje, że rozwiązania techniczne przyjęte przez Intela stanowią pogwałcenie patentu przysługującego powodom związanego z działaniem mikroprocesorów... [ZDNet]

Patent UoC i Eolas cd.

University of California (UoC) stanowczo broni swojego prawa do patentu o numerze 5838906 przyznanego mu w 1998 r. Patent (który przysługuje "na spółkę" firmie Eolas) dotyczy technologii osadzania obiektów multimedialnych na stronach WWW. W 1999 r. kalifornijska uczelnia oraz Eolas Technologies, współwłaściciel patentu, oskarżyły Microsoft o naruszenie zastrzeżonej technologii.

Znów spam i polityka

W serwisie Józefa Piniora kandydującego do Parlamentu Europejskiego - można "w prosty i bezbolesny sposób, korzystając z formularza wygenerować i wysłać list protestacyjny przeciwko patentom na oprogramowanie". I potem idzie masa spamu na skrzynki rządowe. Ja jestem przeciw patentom na oprogramowanie, ale jestem również przeciw spamowaniu.

O ewentualnym patentowaniu oprogramowania

"Z pewnością zaszkodzi to niezależnemu tworzeniu oprogramowania, będzie to też oznaczało więcej pieniędzy dla prawników, a to już nie jest to, o co nam chodzi. Będzie to też oznaczało, że programy przestaną być rozwijane, między innymi ze względu na obawę przed podaniem do sądu, jaka zapanuje nie tylko w firmach zajmujących się oprogramowaniem, ale i wśród użytkowników".

Patenty w Sejmie

W Sejmie zakończyła się właśnie konferencja poświęcona problematyce patentowania oprogramowania oraz algorytmów. Była to pierwsza konferencja po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, w trakcie której zastanawiano się w jaki sposób wpłynąć na struktury europejskie, nie zaś w jaki sposób implementować europejskie prawo.

Patent JPEG i pozwy

Firma Forgent postanowiła dochodzić roszczeń przeciwko 31 podmiotom, które zdaniem firmy naruszają jej uprawnienia wynikające z patentu chroniącego kompresję, modyfikację oraz transmisję obrazów w formacie JPEG (Joint Photographic Experts Group).

EFF przeciw patentom

Organizacja the Electronic Frontier Foundation rozpoczęła kampanię zmierzającą do uchylenia szeregu przyznanych w USA patentów na rozwiązania biznesowe i programowe ograniczających prowadzenie działalności w Internecie.

Sprzeciw wobec patentów

Dyrektywa dotycząca patentów na oprogramowanie będzie dyskutowana na branżowej Radzie Ministrów 17, 18 maja 2004 roku (PDF, strona 10, 11 punkt 8). Jest to pierwsza Rada Ministrów, w której Polska będzie uczestniczyła jako członek UE. Potem dyrektywa zostanie ponownie odesłana do Parlamentu Europejskiego.

Wired o patentach

Magazyn Wired zastanawia się nad stanem choroby amerykańskiego systemu patentowego. Kilka ostatnich miesięcy owocowało w uznanie różnego rodzaju "dziwnych" patentów w informatycznej sferze...

Przegłosowali IP Enforcement

Parlament Europejski przyjął wczoraj propozycję dyrektywy dotyczącej ochrony własności intelektrulanej. Organizacje działające na rzecz praw człowieka i obywatela określają te propozycje mianem "niebezpiecznych", "broni nukleranej", etc.