reklama i marketing

Upadłość Wirtualnej Polski

Ta informacja znajduje się nieco poza głównym nurtem prezentowanych w tym serwisie doniesień, ale dotyczy zarówno prawa jak i Internetu, jednak w nieco innym kontekście. Gazeta Wyborcza publikuje wywiad z Markiem Borzestowskim w kontekście złożenia przez zarząd WP wniosku o ogłoszenie upadłości spółki:

Zdjęcie dołączone do CV i komentarz

Gazeta Wyborcza publikuje historię pewnej dziewczyny, która została wykorzystana w pewnej, nieuczciwej - moim zdaniem - kampanii reklamowej. Sprawa dotyczy ochrony dóbr osobistych, w szczególności prawa do prywatności oraz wizerunku.

Marketing usług prawniczych

Oto przykład marketingu usług prawniczych pewnej kancelarii radców prawnych: Serwis poradyprawne.wp.pl funkcjonuje w Wirtualnej Polsce od stycznia 2004 roku. "Jest platformą łączącą użytkowników WP.pl z podmiotem świadczącym usługi prawne z wykorzystaniem Sieci (Kancelaria)". Za jego pośrednictwem można zostać klientem Kancelarii i, wykupując abonament w kancelarii, uzyskać poradę prawną, zaś w ramach zlecenia do wyceny - opinię prawną od współpracujących z Kancelarią specjalistów... Proste?

Uzupełnienie CAN Spam

Federalna Komisja Handlu (Federal Trade Commission) ogłosiła projekt ustawy która ma uzupełnić CAN-SPAM Act o przepisy ograniczające wysyłkę materiałów pornograficznych.

Amerykańska ustawa niejasna

Chodzi o the Can-Spam Act (Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act), która weszła w życie 1 stycznia 2004 roku w USA.

Złe prawo antyspamowe

W USA od 1 stycznia obowiązuje nowa ustawa CAN SPAM Act 2003. W założeniu miała to być ustawa antyspamowa. W dyskusji podczas jej wprowadzania krytykowano jej założenia, w szczególności model opt-out, jaki został w niej zawarty. Grupy lobbingowe i nieświadomi politycy przyjęli jednak ustawę w obowiązującym teraz kształcie. Efekt? Najwięksi spamerzy oświadczają, że po wprowadzeniu ustawy wysyłają oni nawet więcej niezamówionej informacji, gdyż amerykańskie prawo im na to zezwala.

Po pierwsze nie szkodzić

Rozsyłający reklamy i prośby o popracie inicjatywy ustawodawczej, której zadaniem jest wniesienie pod obrady Sejmu obywatelskiego projektu ustawy o Rzeczniku Pacjenta przedstawiciel Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere założył stronę internetową...

Ustawa CAN SPAM podpisana

Amerykański prezydent, George Bush, podpisał ustawę Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act of 2003, która reguluje kwestie przesyłania niezamówionych informacji pocztą elektroniczną oraz nakłada kary na osoby nieprzestrzegające zasad obowiązujących w prowadzeniu takiej korespondencji.

Promocja Polski w Sieci

Wczoraj Rada Ministrów zapoznała się z informacją ministra spraw zagranicznych na temat projektu "portalu" internetowego Panorama jako oficjalnej strony promocji Polski. Przyznaje, że nie rozumiem do końca tej koncepcji z "latawcem".

Spam: w USA sceptycznie

Przedsiębiorstwa ostrzegają przed nową ustawą CAN-SPAM Act 2003. Firmy ostrzegają, że i tak w 36 stanach wprowadzono stosowne regulacje i że spamerzy po prostu zignorują prawo federalne.