przechowywanie danych

Podpis w dobie internetu

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł wczoraj, iż podpis na fakturze musi być wykonany własnoręcznie. Żaden przepis nie umożliwia zastąpienia go podpisem skanowanym (sygn. akt III SA 3054/00)

Bibliotekarze walczą

Bibliotekarze, na których ustawa Children's Internet Protection Act (CIPA) nałożyła obowiązek instalowania filtrów, by chronić dzieci przed niebezpiecznymi treściami w Sieci walczą nadal. Wszystko wskazuje na to, że sprawa trafi do Sądu Najwyższego USA, który może orzec jej niekonstytucyjność. Koalicja atakująca ustawę twierdzi, że narusza ona wolność słowa (Pierwsza Poprawka do Konstytucji USA).

Biuletyn Informacji Publicznej

Pod adresem www.bip.gov.pl dostępna jest testowa wersja Biuletynu Informacji Publicznej. BIP to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Poczta jako dokumenty urzędowe

Dwa wydawnictwa i dwie stacje telewizyjne pozwały gubernatora Mike'a Leavitt'a w związku z kasowaniem przez niego poczty elektronicznej. Powodowie uznali, że poczta elektroniczna pełni w tym przypadku funkcję dokumentów urzędowych (public records) i nie może być kasowana.

Nauczyciel pozywa ucznia

Serwis Friendsreunited - umożliwiający odświeżenie starych znajomości z czasów szkolnych jest przyczyną pozwu "o zniesławienie" (naruszenie dóbr osobistych). Jeden z byłych uczniów stwierdził, że jego nauczyciel robił grubiańskie uwagi w stosunku do dziewczyn w klasie.

Ale jaja...

Do końca kwietnia powstanie specjalne stanowisko w MSWiA zajmujące się wydawaniem dowodów osobistych osobom, których imiona i nazwiska zawierają obcojęzyczne znaki diakrytyczne. Znaków takich nie można było dotąd wprowadzać nawet ręcznie, gdyż nie zostały ujęte w przygotowanym niedawno systemie komputerowym do wydawania dowodów. (!!!)

Chcą Cie reprezentować?

Serwis Biznesnet prezentuje wywiad z Arnoldem Buzdyganem: "STI będzie walczyć": "Stowarzyszenie Twórców Internetowych stawia sobie za cel reprezentowanie autorów treści dostępnych w Internecie i egzekwowaniu tantiem od firm ISP". W moim odczuciu, na podstawie przepisów polskich, trudno uzasadnić cele jakie stawia sobie STI, nie widze możliwości uzyskania "tantiem" od firm oferujących dostęp do Sieci (co innego: zobowiązanie umowne dotyczące rozliczeń wzajemnych za ruch generowany przez treści).

Spam w sądzie

XS4ALL rozpoczął kroki prawne przeciwko Abfab. Przedsiębiorstwo to specjalizuje się w rozsyłaniu wielkich ilości reklam za pomocą poczty elektronicznej (którą można zakwalifikować jako spam). Sąd w Amsterdamie będzie zajmować się tą sprawą rano, w piątek, 22 lutego.

Opóźnienie podsłuchu

Kluczowa część brytyjskiej regulacji pod nazwą Regulation of Investigatory Powers Act (RIPA), nakładająca na dostawców usług internetowych (ISP) obowiązek przechowywania informacji na temat aktywności użytkowników (również oglądanych przez nich stron, korespondencji mailowej etc..) wejdzie w życie z opóźnieniem... Niewiadomo kto za to wszystko zapłaci.

Traktat o cyberprzestępczości

Rada Europy po raz kolejny spotkała się aby dyskutować tzw. Drugi Protokół dodatkowy do kontrowersyjnego traktatu o zwalczaniu cyberprzestępczości, który - według obaw niektórych organizacji - mógłby zalegalizować globalny podsłuch lub od nowa rozpocząć restrykcje w dostępie do silnej kryptografii.