przechowywanie danych

Zakazane nagranie

"Rozpowszechnianie w Internecie wideo z brutalnym mordem dokonanym na Danielu Pearlu nie jest mile widziane przez amerykańskie FBI. W czwartek po południu agenci zasugerowali dostawcy internetowemu z Wirginii, by usunął 4-minutowy film z orgish.com".

Numer IP i dane osobowe

Duński odpowiednik polskiego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych stwierdził, iż adres IP może być danymi osobowymi, oraz że dochodzenie ochrony tych danych powino być uwzględnione w dalszych pracach nad protokołem IP w wersji 6 i w innych pracach legislacyjnych dotyczących internetu prowadzonych przez Komisję Europejską i Radę.

Bezpieczny plac zabaw

Amerykańska Izba Reprezentantów zaaprobowała regulacje zmierzającą do zagwarantowania w internecie bezpiecznego "placu zabaw" dla dzieci - "Dot-Kids Implementation and Efficiency Act of 2002".

Czy ISP "zatrudni" policjanta?

Przed Ósmym Okręgowym Sądem Apelacyjnym w St. Louis toczy się sprawa wniesiona przez Yahoo!, popierana przez inne grupy i stowarzyszenia dostawców usług internetowych (ISP). Yahoo! apeluje o uchylenie orzeczenia sądu w Minnesocie, który orzekł, iż przy zbieraniu dowodów popełnienia przestępstwa, w szczególności dokonując przeszukania zasobów przez wyszukiwarki (search warrant) powinien być obecny policjant.

Chronić dzieci

Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych częściowo utrzymał w mocy kontrowersyjne prawo chroniące dzieci przed "szkodliwymi treściami" - Child Online Protection Act (COPA).

Turecka cenzura

Turcja wprowadza nowe przepisy ograniczające wolność mediów. Cenzurą objęte zostaną m.in. strony internetowe. Nowa ustawa ma zadbać o to, by mass-media nie szerzyły "społecznego pesymizmu". W związku z tym np. każda strona internetowa przed udostępnieniem będzie musiała zostać zaakceptowana przez instytucję rządową. Każda zmiana zawartości będzie musiała zostać uzgodniona z lokalnymi władzami.

Deutsche Post Signtrust

Użycie dokumentów elektronicznych staje się nie tylko marzeniem przyszłości ale wymogiem pewnego i szybkiego obrotu w dniu dzisiejszym. Wiąże się to z potrzebą zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń dokumentacji przed dostępem osób trzecich, następczą zmianą treści podczas przekazu. Możliwości takie tworzy oferowana przez urząd poczty niemieckiej usługa Signtrust.

Yahoo, Francja, treści nazistowskie

Paryski sąd karny wyznaczył termin rozprawy na 7 stycznia 2003 roku, podczas której będzie chciał ukarać serwis Yahoo za możliwość umieszczania ogłoszeń o sprzedaży pamiątek nazistowskich w serwisie, dostępnych dla francuskich obywateli...

To się nie utrzyma - blokada pornografii

W stanie Pennsylvania obowiązuje prawo, na mocy którego dostawca usług internetowych (ISP) ma unimożliwić dostęp do stron www zawierających dziecięcą pornografię w ciągu pięciu dni od uzyskania wezwania od prokuratora generalnego, który stwierdzi, że takie materiały są dostępne dla mieszkańców stanu.

EU: minimum rok za hacking

Komisja Europejska zaproponowała we wtorek ujednolicenie przez Unię Europejską definicji przestępstw popełnianych w internecie i wyznaczenie minimalnej kary jednego roku więzienia.