miasto

MrMgr's picture

Prawo do wolności ekspresji i zachowań. Postuluję pogląd iż wszystko co nie szkodzi otoczeniu jednostki powinno być dozwolone. Nawet to co szkodzi jednostce np. trawka. Ale np alkohol lub papierosy powinny być zakazane w miejscach publicznych.