miasto

Digital Mike's picture

prawo społeczeństwa informacyjnego ze szczególnym naciskiem na ochronę danych osobowych oraz dozwolony użytek. powoli wdrażam się też w tematykę ACTA (por. mój blip).