podatki

VAT na elektroniczną prasę: Francja chce dyskusji

Atmosfera zagęszcza się. We Francji rozpoczęła się dyskusja dotycząca wysokości stawek podatku od towarów i usług, a związanych z dostępem do elektronicznych wydań tytułów prasowych. VAT to w Unii Europejskiej dość wrażliwy temat. Urzędnicy boją się tu cokolwiek zmieniać, przedstawiciele wydawców prasy argumentują, że skoro tradycyjne wydania prasy mogą korzystać ze stawki obniżonej, to dlaczego nie elektroniczne? Poparcie dla tego typu myślenia przyszło ze strony francuskiego resortu finansów.

Wizja realnych podatków wirtualnych światów

Jest coraz ciekawiej. Wiadomo, że w wirtualnych światach gier takich jak Second Life oraz World of Warcraft mają miejsce wirtualne transakcje. Wirtualna gotówka ma wartość w tradycyjnie postrzeganym świecie realnym (już sam nie wiem jak to określać). Wirtualne dobra mają realną cenę i można je kupować również na aukcjach internetowych, etc. Sprawie przyglądają się władze (The Congressional Joint Economic Committee), bo nie wiedzą jeszcze jak mają oceniać te przepływy kapitału. Czy np. nie należałoby tego opodatkować?

Dostęp organów do faktur elektronicznych

Co to znaczy "natychmiastowy, pełny i ciągły dostęp drogą elektroniczną do faktur elektronicznych"? Czy przedsiębiorcy muszą podłączyć swoje systemy finansowo księgowe do internetu, by organy podatkowe lub kontroli skarbowej mogły sobie zdalnie przeglądać taką dokumentację? A co z interfejsami? Przecież faktury elektroniczne mogą być przechowywane w różnych formatach - czy oznacza to, że przedsiębiorca ma zapewnić nie tylko dostęp, ale również poprawne wyświetlanie? A jeśli to uzależnione jest od sposobu działania "własnościowego" oprogramowania, to czy oznacza to przymusową licencję? Mamy stanowisko dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (nr IPB_1/4407-0002/06/I), z którego wynika, że dostęp może być zapewniony tylko na zasadzie pracy w czasie rzeczywistym czyli "on-line"".

Rozporządzenie jest, deklaracji nie ma

Media ostrzegały, że rozporządzeń brak, że będą opóźnienia związane z systemem e-deklaracje... Opóźnienia są i pewnie będą, ale kolejny etap wdrażania systemu został odhaczony: w piątek po południu podpisano rozporządzenie określające techniczne wymogi, jakie muszą spełnić deklaracje VAT-7, VAT-7K i VAT-9 przesyłane drogą elektroniczną.

Elektroniczna kopia elektronicznego oryginału faktury elektronicznej

Jeśli chodzi o faktury elektroniczne, to okazuje się, że urzędnicy zaczynają kwestionować dokumenty elektroniczne wystawione przez podatników. Kiedy mowa o fakturach elektronicznych, to trzeba brać pod uwagę nie tylko stosowne rozporządzenie, ale całość przepisów o fakturowaniu. Rodzi to poważne problemy, a przepisy jak były niedoskonałe, tak niedoskonałe są nadal. Jest natomiast postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego Opolskiego Urzędu Skarbowego (sygn. PP/443-4-1-GK/06)...

Co tam słychać w e-deklaracjach?

Jeśli ministerstwo finansów nie przygotuje stosownych rozporządzeń dotyczących struktury logicznej kolejnych deklaracji (VAT-7, VAT-7K, VAT-8 i VAT-9), to czeka nas kolejne opóźnienie w wykonaniu zmienionej ustawy (por. również: Nieopublikowane rozporządzenie podstawiło nogę na rozbiegu)...

Inwigilacyjne uprawnienia wywiadu skarbowego

22 września Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw... Niby nic wielkiego, ale również w takich ustawach znajdują się elementy retencji danych telekomunikacyjnych. Trybunał Konstytucyjny wcześniej badał wzorce konstytucyjne, które należy uwzględniać w sytuacji, w której dokonuje się ustawowej ingerencji w chronione przez ustawę zasadniczą prawa i wolności.

Nieopublikowane rozporządzenie podstawiło nogę na rozbiegu

Brak rozporządzenia spowodował, że podatnicy mimo szumnie uruchomionego systemu elektronicznego składania deklaracji podatkowych dopiero w październiku będą je mogli złożyć de facto (termin składania deklaracji już minął, a wobec braku aktu wykonawczego nie można było zastosować systemu). Eksperci już zapowiadają kolejne wąskie gardła. Równolegle, ale jakby z boku, toczy się ostra dyskusja dotycząca formatów dokumentów elektronicznych.

Jeszcze o kiwaniu fiskusa w elektronicznym handlu

Podobno przez "nierejestrowany" handel w internecie budżet co roku traci miliony złotych (szacując, że co czwartą transakcję w Sieci przeprowadza się bez wystawienia faktury VAT, a więc w „szarej strefie”). Urzędy Skarbowe nie wiedzą jak podejść do rozwiązania tego problemu.

Uwagi PIIT do projektów rozporządzeń Ministra Finansów

W dniu 11 sierpnia 2006 r. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji przekazała Ministrowi Finansów swoje stanowisko w sprawie projektów rozporządzeń Ministra Finansów dotyczących e-deklaracji. Według PIIT w przedstawionych projektach rozporządzeń "nie widać żadnych istotnych powiązań z systemem" określonym m.in przez ustawę o informatyzacji czy przez Kodeks Postępowania Administracyjnego. Wspomina się również inne ustawy....