Przed nami rozpoznanie przez TK trybu legislacyjnych wrzutek senatora Rockiego (sygn. K 33/11)

Na 18 kwietnia (godz. 8:30) Trybunał Konstytucyjny wyznaczył rozprawę dotyczącą wniosku Pana Prezydenta w sprawie zgodności z Konstytucją RP przepisów, które na końcu poprzedniej kadencji Parlamentu zaproponował przy nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej senator Rocki (por. Wniosek Prezydenta w sprawie poprawki sen. Rockiego już w Trybunale Konstytucyjnym). Wniosek Pana Prezydenta dotyczy kwestii proceduralnych (czy zgłoszona w Senacie RP poprawka da się pogodzić z przepisami, które mówią, że inicjatywa ustawodawcza przysługuje posłom, Senatowi, Prezydentowi Rzeczypospolitej i Radzie Ministrów, a także z tymi przepisami, które stwierdzają, że Senat w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy może ją przyjąć bez zmian, uchwalić poprawki albo uchwalić odrzucenie jej w całości... Znamy też samą treść wniosku Pana Prezydenta (wraz z uzasadnieniem).

Generalnie w podanym terminie Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w sprawie zgodności:
1) art. 1 pkt 4 lit. a w zakresie, w jakim dodaje ust. 1a w art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej,
2) art. 1 pkt 4 lit. b w zakresie, w jakim nadaje nowe brzmienie art. 5 ust. 3 ustawy powołanej w pkt 1
- z art. 118 ust. 1 oraz art. 121 ust. 2 Konstytucji RP.

Dostępne są też Dokumenty w sprawie K 33/11, a tam wniosek Prezydenta RP (opakowana w kontener PDF bitmapa), stanowisko Prokuratora Generalnego (opakowana w kontener PDF bitmapa) oraz stanowisko Sejmu (opakowana w kontener PDF bitmapa, ale z warstwą OCR).

Sprytnie tak skonstruowano wniosek, by Trybunał miał ograniczoną możliwość pochylenia się nad samymi przepisami, które przy nowelizacji przemycono w Senacie. Potwierdza to samo stanowisko Sejmu:

Z uwagi na charakter zarzutów wnioskodawcy, których przedmiotem są uchybienia proceduralne w postępowaniu ustawodawczym (w rezultacie którego art. 5 ust. 1a i ust. 3 u.d.i.p. otrzymały obecne brzmienie), szczegółowe omówienie treści kwestionowanych regulacji, jak również ocena ich trafności, celowości i przede wszystkim zgodności z ustawą zasadniczą co do meritum (według kryteriów materialnoprawnych), pozostaje poza zakresem niniejszego postępowania.

Sejm i Prokurator Generalny w swoich stanowiskach również, podobnie jak Prezydent, uważają, że "wrzuta" senatora Rockiego znalazła się w polskim porządku prawnym w sposób niezgodny z Konstytucją RP.

Ale nawet jak Trybunał Konstytucyjny uzna, że należy te przepisy z systemu prawnego usunąć, to nie będziemy mieli najpewniej stanowiska TK w sprawie ważniejszej, tj. czy jak komuś znów przyjdzie do głowy proponować tak skonstruowane przepisy w przyszłości, ale w trybie bardziej odpowiadającym modelowi legislacyjnemu polskiej ustawy zasadniczej, to czy wszystko będzie w porządku. Ja uważam, że nie będzie. Ale moje zdanie nie ma tu formalnego znaczenia.

Oczywiście Pan Prezydent mógł skierować ustawę do TK przed jej podpisaniem. Wówczas poprawki nie weszłyby w życie. Natomiast sama poprawka była przez niektórych (w tym przeze mnie; por. List do Pana Prezydenta w sprawie nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej) postrzegana jako narzędzie, dzięki któremu rząd mógłby nie udostępnić obywatelom informacji na temat negocjacji w sprawie ACTA.

Przeczytaj również: Konstytucyjność zasad dostępu do informacji w UE a konstytucyjne prawo do informacji publicznej w RP

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>