Organizacje pozarządowe pytają kandydatów...

Z moich obserwacji wynika, że kandydaci na urząd Prezydenta RP udają, że są otwarci na debatę publiczną. Nie zabierają jednak stanowiska w sprawach, które są istotne z perspektywy tego serwisu. Od czasu do czasu odnotowuje różne wystąpienia, jak to był w przypadku opisanym w tekście Plus za odwagę wejścia z nowymi tematami, ostrzeżenie przed cienkim lodem. W trakcie poprzednich kampanii wyborczych do kandydatów i komitetów wyborczych poszły pytania o internet, a były wtedy przygotowane przez Internet Society Poland (por. Pytania do polityków w kampanii wyborczej). Ubiegający się o głosy politycy nie chcieli się ustosunkować do internetowych kwestii. Być może wówczas to się nie opłacało. Teraz próbę uzyskania pewnych odpowiedzi podjęły: Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji oraz Obywatelskiego Forum Legislacji działające przy Fundacji im. Stefana Batorego.
Aktualizacja w górę osi czasu: Konferencja prasowa PIIT: Cyfrowy Prezydent Polski oraz Udzielone przez kandydatów odpowiedzi nt. systemu stanowienia prawa i jawności życia publicznego

Pytania takie nie mają na celu układania rankingów polityków. Zadawane są raczej w celu sprowokowania kandydatów do tego, by pochylili się nad pewnymi kwestiami. Skoro już ktoś zdecyduje się odpowiedzieć, to przecież musi się chwilę zastanowić. W tym sensie pytania mają walor edukacyjny. A brak odpowiedzi również będzie świadczył o kandydatach i ich sztabach.

25 maja 2010 członkowie Obywatelskiego Forum Legislacji wystosowali do wszystkich kandydatów na urząd Prezydenta RP list (PDF) z prośbą o odpowiedź na pytania dotyczą zmian w procesie stanowienia prawa.

  • Czy obowiązujące obecnie zasady tworzenia aktów prawnych są właściwe? Jeśli nie, to co należałoby w nich zmienić?
  • Czy proces stanowienia prawa jest wystarczająco przejrzysty? Jeśli nie, to wprowadzenie jakich rozwiązań przyczyniłoby się do zwiększenia jego transparentności?
  • Czy wskazanym jest ułatwienie uczestniczenia w procesie legislacyjnym organizacjom obywatelskim i samym obywatelom? Jeśli tak, to co można w tej dziedzinie zrobić?

Do tych pytań jest jeszcze pismo przewodnie, w którym pokazany jest pewien kontekst pytań.

Pytania do kandydatów wysłała również Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. Ankieta i odpowiedzi będą opublikowane wówczas, gdy już wszystkie odpowiedzi trafią do PIIT, chociaż zainteresowanych pewnymi przeciekami związanymi z tymi ankietami można zachęcić do śledzenia strony na facebooku: Cyfrowy portret kandydata na Prezydenta... Wczoraj Michał Jaworski i Krzysztof Król byli gośćmi Cezarego Łasiczki w audycji "W sieci sieci". Nagranie tej audycji, w której omawiano ankietę PIIT, można znaleźć w Sieci (mp3).

Oto jeden z przecieków:

Zapytaliśmy o zagadnienie ochrony własności intelektualnej. Czy wszystkie treści w Internecie winny być bezpłatne? A może tylko te, które powstały ze środków publicznych? Czy ochrona twórców powinna być osłabiona czy wzmocniona?

Niezależnie od tego, czy ktoś uzna, że tego typu pytania organizacji społecznych i biznesowych, są pewną formą lobbingu, to - być może - chętnie pozna odpowiedzi kandydatów. Będzie mógł potem te odpowiedzi komentować, wyrobić sobie zdanie na temat poglądów ubiegających się o publiczne funkcje (por. Kampania wyborcza: zadawajcie politykom pytania o internet i społeczeństwo informacyjne). Ja chętnie takie odpowiedzi poznam, ale ja jestem członkiem Rady PIIT i działam w Obywatelskim Forum Legislacji.

Z moich obserwacji wynika, że również inne organizacje przygotowują się do zadania kandydatom swoich pytań.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Jeśli zadaje się

Jeśli zadaje się pytanie:"Czy wszystkie treści w Internecie winny być bezpłatne?", to czego można oczekiwać od adresata tegoż pytania?

To jest przeciek z tezą warunkową

VaGla's picture

To jest przeciek z tezą warunkową. Pytanie było sformułowane bardziej kompleksowo i nie wskazywało bezpłatności jako tej opcji, którą kandydat powinien szczególnie lubić przy formułowaniu odpowiedzi.
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>