"Piractwo", dostęp do informacji i prawa podstawowe (video)

Audycja W sieci sieci - Piotr Waglowski i Bartłomiej WituckiWczoraj w TOKFM, w audycji "W sieci sieci", rozmawiałem z Bartłomiejem Wituckim z Business Software Alliance oraz z prowadzącym audycję Cezarym Łasiczką o "piractwie", o dostępie i odcinaniu internautów od Sieci i o prawach podstawowych w społeczeństwie informacyjnym. W tych obszarach wiele się ostatnio dzieje, a dyskusje tego typu - jak uważam - są potrzebne. Znam się z moim radiowym adwersarzem nie od dziś i - co ujawniliśmy w trakcie audycji - prywatnie całkiem się lubimy. Nie przeszkadza to nam w prowadzeniu sporu. Dziś osią tego sporu mogą być m.in. prace nad międzynarodową umową, która nosi nazwę Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). Pan Witucki reprezentuje organizację, która należy do koalicji (organizacji?) International Intellectual Property Alliance, dopuszczonej do prac nad ACTA i wspierającej te prace. Ja zaś jestem członkiem zarządu Internet Society Poland, które to stowarzyszenie zwróciło się do premiera i dwóch ministrów o dostęp do informacji publicznej - posiadanych przez rząd polski dokumentów na temat negocjacji tej umowy.

O ACTA pisałem już w kilku tekstach. Poza powyżej przywołanymi proponuję także: ACTA: Stanowienie prawa odrywa się od woli obywateli (również w Polsce), Kolejny wyciek materiałów na temat ACTA - stanowiska krajów członkowskich UE, Dokumenty nt. ACTA w Radzie Unii Europejskiej.

Obok kwestii projektowanego na poziomie międzynarodowym, globalnego systemu prawnego (jak chcą niektórzy - wzorowanego na amerykańskiej ustawie Digital Millenium Copyright Act, ale z nowymi elementami, których wprowadzenie testowane jest w niektórych krajach europejskich; por. Sarkozy nie odpuszcza, czyli HADOPI 2 przechodzi przez Zgromadzenie Narodowe i UK: Prace nad the Digital Economy Bill i uprawnienia "Pirate-Finder General") w tej dyskusji chodzi o jawność procesu stanowienia prawa. Dlatego w trakcie audycji rozmawialiśmy o tym, że BSA w Polsce nie jest zarejestrowana w KRS (ISOC Polska jest, chociaż jest krajowym oddziałem globalnego Internet Society), a jednak - co przyznał mój adwersarz - BSA bierze udział w szkoleniu polskich sędziów i prokuratorów, bierze także udział w spotkaniach z ministrami (por. również Lobbystów pielgrzymki do Ministerstwa Kultury przed dużą nowelizacją prawa autorskiego), wchodzi w "koalicję antypirackie" i wciąga w nie również Policję, biorąc udział w procesie szczególnego jej premiowania (por. również Złote blachy - czy wszystko jest w porządku?). O tym już nie zdążyłem wspomnieć, ale przecież BSA - na co wskazywała m.in. Komenda Główna Policji odpowiadając Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka - posiada swoich reprezentantów w Międzyresortowym Zespole do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych, powołanym Zarządzeniem nr 83 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2000 r. i działającym przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego...

Nie odbieram nikomu prawa do zabiegania o swoje własne interesy - podkreśliłem to w trakcie audycji. Chodzi jednak o to, by w dyskusji reprezentowane były różne głosy i różne interesy, a sama dyskusja toczyła się w sposób przejrzysty (dlatego właśnie ujawniam w serwisie swoje własne afiliacje). Przykład negocjacji w sprawie ACTA pokazuje, że obywatele nie są dopuszczeni do informacji na temat procesu prawotwórczego, mającego wywrzeć na nich w przyszłości bezpośredni wpływ. A koalicja International Intellectual Property Alliance do tych sekretów jest dopuszczona. To mnie - jako obywatela Rzeczpospolitej Polskiej - stawia w pewnej opozycji do "przeciwników". Nie zmienia to faktu, że - jeśli to możliwe - dyskutujemy, zaś dyskusja ta - mam wrażenie - może przebiegać w kulturalnej atmosferze:


Nagranie audycji TOK FM pt. "W sieci sieci" z udziałem Bartłomieja Wituckiego (Business Software Alliance) i Piotra Waglowskiego (VaGla.pl Prawo i Internet). Audycję prowadził Cezary Łasiczka. Na obejrzenie nagrania należy przeznaczyć 50 minut.

Flaga na pierwszym planie, to "produkt piracki", który nabyłem w Sopocie, a który - ponieważ zostaliśmy zaproszeni do programu o "piractwie" - wziąłem ze sobą, by stworzyć klimat dyskusji. I chociaż - mimo braku publikacji w naszym Dzienniku Ustaw - mamy Traktat Lizboński, a to oznacza, że szwedzka Partia Piratów uzyskała drugi mandat w Parlamencie Europejskim - to nie jestem związany z żadną partią polityczną. Flagi tej nie należy również interpretować jako poparcia dla jakiejkolwiek z działających na europejskim "rynku" partii.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Odniosłem wrażenie, że pan Witucki nie był...

Tomasz W. Kozłowski's picture

Odniosłem wrażenie, że pan Witucki nie był zbyt dobrze przygotowany do powyższej dyskusji. Szczególnie ciekawy był moment, kiedy VaGla (będzie w 3. os.) poinformował słuchaczy, iż Internet Society istnieje na całym świecie oraz moment, kiedy powiedział o braku rejestracji BSA w KRS i o tym, że rzeczywiście szkolą oni sędziów i prokuratorów („nie powinno się być sędzią we własnej sprawie“). To były bardzo celne uwagi, co ilustrowało zachowanie reprezentanta BSA. Żałuję tylko, że p. Witucki nie powiedział, czy miał dostęp do dokumentów ACTA, czy nie.

Ilość tematów poruszonych w ciągu dyskusji (niezbyt przecież długiej, spory akademickie potrafią trwać wiele dłużej :) — imponująca, szkoda, że ze względu na brak czasu i charakter radia (TOK FM nie jest radiem prawniczym…) nie zdołaliście się w nie wgłębić.

Pozostaje tylko podziękować za udostępnienie nagrania i czekać do 8 grudnia, kiedy to ISOC-PL powinno otrzymać pismo ws. ACTA od KPRM.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>