O dziedziczeniu praw autorskich przez Skarb Państwa

"Z uwagi na niewielką liczbę przypadków nabycia przez Skarb Państwa autorskich praw majątkowych na mocy art. 935 § 3 Kodeksu cywilnego, nie wprowadzono żadnego rejestru praw na dobrach niematerialnych, które przejął Skarb Państwa. W związku z tym, informacje na temat odziedziczonych przez Skarb Państwa autorskich praw majątkowych mogą, oprócz Ministerstwa Skarbu Państwa, znajdować się także w Ministerstwie Finansów i ewentualnie - Ministerstwie Spraw Zagranicznych".

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w liście skierowanym do Jarosława Lipszyca. Prezes Fundacji Nowoczesna Polska zaś zapytał wcześniej ministerstwo o kilka ważnych spraw. Odpowiedzi oraz pytania można znaleźć w blogu fundacji: Lektury w domenie publicznej - pytania do Ministerstwa Kultury.

A pytanie o to, co Skarb Państwa robi z prawami autorskimi wynika z "prostego dodawania": jeśli każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze... Utwór, jeśli każdy utwór podlega ochronie, to na świecie są miliardy twóców (no i też miliardy artystów wykonawców - przy okazji), a każdy przypadek, w którym kodeks cywilny przewiduje (przewidywał) dziedziczenie Skarbu Państwa oraz gminy musi oznaczać, że Skarb Państwa oraz gmina dziedziczy również w zakresie prawa autorskiego... Ministerstwo twierdzi, że było niewiele przypadków nabycia przez Skarb Państwa autorskich praw majątkowych.

Ministerstwo pisze:

Jeżeli natomiast chodzi o utwory, których twórcy zmarli nie pozostawiając spadkobierców ustawowych, to w okresie do 25 września 2003 r. w takim przypadku do dziedziczenia z mocy ustawy był powołany Skarb Państwa. W dniu 25 września 2003 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 49, poz. 408), na mocy której w braku małżonka spadkodawcy i krewnych powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada jako spadkobiercy ustawowemu gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Jedynie w sytuacji, gdy nie da się ustalić miejsca ostatniego zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej lub ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu (art. 935 § 3 Kodeksu cywilnego).

Pytanie zatem jest takie: ile razy, w okresie do 25 września 2003 r. dziedziczył Skarb Państwa?

Przy okazji przeczytaj również:

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Tlumaczenia Monty Pythonow

Czy nie jest też tak, że po śmierci panów Beksińskich tłumaczenia Monty Pythonów są własnością Skarbu Państwa?
Czyli tak naprawdę "nas wszystkich, ale żadnego z nas"?
Z powyższej wypowiedzi Ministerstwa wynika, że nawet jeśli tak jest, to Ministerstwo może do końca tego nie wiedzieć.

To jest chyba najbardziej

To jest chyba najbardziej szokujący aspekt całej sprawy: państwo Polskie publicznie przyznaje, że nie ma zielonego pojęcia, co ma.

Ciekawe co będzie z tymi

Ciekawe co będzie z tymi trzema tysiącami gmin, które też wiele praw autorskich bezwiednie przejęły?

Dawno temu w Niemczech...

Marcin_Maciejak's picture

Ciekawi w ogóle uzasadnienie nabywania przez państwo a.p.m. w drodze dziedziczenia przez Skarb Państwa. Bo czy państwo uważa, że lepiej od domeny publicznej będzie utworem zarządzać, czy chodzi po prostu o zyski - jak można wnioskować z artykułu: ponoć znikome - z eksploatacji komercyjnej utworu? Bo że nabycie a.p.m. poprzez dziedziczenie przez Skarb Państwa w drodze jakiej tam sukcesji generalnej nie zawsze było oczywiste i automatyczne - mam właśnie pod ręką -

§ 8 LUG (Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Tonkunst vom 19. Juni 1901, RGBl. 1901, S. 227):
Das Recht des Urhebers geht auf die Erben über.
Ist der Fiskus oder eine andere juristische Person gesetzlicher Erbe, so erlischt das Recht, soweit es dem Erblasser zusteht, mit dessen Tode. (...)

§ 8 Niemiecka ustawa dotycząca prawa autorskiego do utworów literatury i muzyki [wysokiej? artystycznej?] z 1901:
"Prawo autora przechodzi na spadkobierców.
Jeśli spadkobiercą ustawowym jest skarb państwa lub inna osoba prawna, prawo, o ile przysługuje spadkodawcy, wygasa z jego śmiercią. (...)"

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>