"Złota Płyta IFPI" dla sudeckiej straży granicznej i ministerstwo się tym chwali

Dziś w Rzeczpospolitej jest artykuł o lobbystach, że tylko ich dwunastu jest w rejestrach Sejmu (generalnie rejestr prowadzi MSWiA). Było już wcześniej w serwisie o "złotych blachach" przyznanych Policji, było o nadinteligentnych psach z wykształceniem prawniczym, więc teraz trzeba odnotować "Złote Płyty IFPI" dla Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej im. Ziemi Kłodzkiej.

Minister właściwy do spraw administracji publicznej jest odpowiedzialny za prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, a to na podstawie ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chwali się na swoich stronach: Pierwsi w Unii! „Złota płyta IFPI” dla Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej. Cieszmy się, hura. Za co Sudecki Oddział otrzymał to szlachetne wyróżnienie od Międzynarodowego Stowarzyszenia Przemysłu Muzycznego? Ano za zwalczanie przestępczości transgranicznej. Taka oto strategia. Bo przecież służby państwowe nie zwalczałyby przestępczości, gdyby ich ktoś nie motywował wyróżnieniami, zwłaszcza zaś koncerny muzyczne zrzeszone w stowarzyszenie, które to stowarzyszenie (albo organizacje z nim ściśle współpracujące) potrafi od czasu do czasu zrobić jakąś pokazową akcję, np. złożyć wniosek o ściganie przeciwko chłopakowi, który pobrał z internetu ogólnie dostępny i opublikowany tam w celu umożliwienia ściągnięcia go internautom plik (por. Historia oceni rok po wycieku "Precious"). To raczej smutna wiadomość, że w tej sferze Polska jest "pierwsza w Unii" (por. również Sprawy organizacyjne: może warto zapytać CBA?).

Screenshot serwisu MSWiA z artykułem na temat przyznania wyróżnienia przez IFPI

Screenshot serwisu MSWiA z artykułem na temat przyznania wyróżnienia przez IFPI

Gratuluję zatem Sudeckiemu Oddziałowi. Trzeba zapytać chyba ministra o to, wedle jakiej procedury podejmuje się decyzje w podległych mu służbach o braniu udziału w tego typu szopkach:

Wyróżnienie za efektywną i zauważalną na skalę Unii Europejskiej pracę w zakresie ochrony praw autorskich i praw pokrewnych z rąk przedstawiciela IFPI Tima Ramsay oraz Jana Bałdygi ze Związku Producentów Audio-Video, odebrał Komendant Sudeckiego Oddziału SG płk SG Piotr Drużdż. W ten sposób IFPI nagrodziło pracę funkcjonariuszy Straży Granicznej, której efektem było rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się przemytem, kopiowaniem i rozprowadzaniem nośników optycznych na terenie Unii Europejskiej.

Ciekawe, czy tu też będą przygotowywać stos (por. "Elektroniczne akty prawne": spółka wydała oświadczenie, ministerstwo ma to zrobić dziś...)?

Dla porównania przypomnę, że jak do tytułu "Człowieka Roku Polskiego Internetu" nominowano p. Anne Streżyńską, to ta odmówiła brania udział w takim wyścigu dopóki pełni swój urząd.

Wspomniałem o artykule w Rzeczpospolitej i lobbystach w Polsce. Oto i tekst: Lobbyści są ukryci w Sejmie. Można tam przeczytać:

Liczba oficjalnie zarejestrowanych lobbystów w żadnej mierze nie odpowiada liczbie osób spoza parlamentu faktycznie pracujących w komisjach i podkomisjach, a więc mających wpływ na kształt ustaw. – Sposób tworzenia prawa pozwala faktycznym, ale nieujawnionym lobbystom jednostronnie i niejawnie wpływać na kształt aktów prawnych – zwraca uwagę Fundacja Batorego, która w ramach programu „Przeciw korupcji” od kilku lat monitoruje proces stanowienia prawa.

Dla przypomnienia odsyłam do zdjęć wykonanych w czasie obrad komisji sejmowej, opublikowanych w notatce Implementacja IPRED w komisji.

No i jeszcze podsumowanie z dyskusji w ramach warszawskiego Klubu Informatyka, o którym można przeczytać w tekście W poszukiwaniu Azorka w technikaliach czyli retoryka w dyskusji o społeczeństwie informacyjnym:


Klip O debacie publicznej - podsumowanie dyskusji na temat retoryki wykorzystywanej w dyskusji o społeczeństwie informacyjnym, która odbyła się 8 kwietnia 2008

Żeby było wszystko jasne napiszę jeszcze, że nie mam nic przeciwko temu, by Straż Graniczna wykonywała swoje obowiązki. I by robiła to dobrze, i by była wolna od nacisków, i by operowała na podstawie sprawiedliwych i jasno artykułowanych, oddających realia i potrzeby społeczne przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Gdyby było mnie stać, to

Gdyby było mnie stać, to wspólnie z rzeszą innych użytkowników aut, powinienem ufundować policjantom nagrodę "Złotego Radioodtwarzacza", zaś miejskie przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne powinno pomyśleć o "Złotej Klapie". Aha, i jeszcze "Złota Chryzantema" w okolicach 1 listopada. Trzeba się spieszyć - siły policyjne są ograniczone, a konkurencja spora...

Pytania do Rzecznika Prasowego MSWiA w sprawie wyróżnień

VaGla's picture

Do Rzecznika Prasowego (Wydział Komunikacji i Promocji MSWiA, rzecznik [małpa] mswia.gov.pl) przesłałem właśnie pytania o ocenę wyróżnień "złota płyta" i "złota blacha" w kontekście przepisów antykorupcyjnych.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o oficjalne stanowisko MSWiA dotyczące stosowania w Ministerstwie i w podległych mu służbach procedur antykorupcyjnych. Ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym stwierdza (w art. 1 ust. 3):

"Korupcją, w rozumieniu ustawy, jest obiecywanie, proponowanie, wręczanie, żądanie, przyjmowanie przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek nienależnej korzyści majątkowej, osobistej lub innej, dla niej samej lub jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowanie propozycji lub obietnicy takich korzyści w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu funkcji publicznej lub w toku działalności gospodarczej"

Ustawa wprowadza zatem definicję korupcji i wiąże to zjawisko nie tylko z korzyściami majątkowymi, ale również innymi, w tym korzyściami osobistymi.

W komunikacie na stronie MSWiA (pt. "Pierwsi w Unii! "Złota płyta IFPI" dla Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej" z 9 maja 2008) można przeczytać: "W ten sposób IFPI nagrodziło pracę funkcjonariuszy Straży Granicznej". Zwracam się z prośbą o informacje na temat tego, w jaki sposób, poza "medialnym wyróżnieniem", funkcjonariusze Straży Granicznej "zostali przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Przemysłu Muzycznego nagrodzeni"?

Stąd kolejne pytanie: czy kierownictwo MSWiA uważa, że przyjmowanie przez podległe ministerstwu służby nagród i wyróżnień za wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (w tym również niezwiązanych z majątkowym charakterem wyróżnienia) mieści się w granicach przewidzianych systemem prawa?

Proszę również o oficjalny komentarz ze strony dotyczący opisanej w poniższych tekstach sytuacji:

"Złota Płyta IFPI" dla sudeckiej straży granicznej i ministerstwo się tym chwali
http://prawo.vagla.pl/node/7853

Złote blachy - czy wszystko jest w porządku?
http://prawo.vagla.pl/node/6888

Z wyrazami szacunku

Jako ciekawostkę dodam, że list wysłałem do wiadomości Zespołu do Spraw Koordynacji Strategii Antykorupcyjnej na podany na stronach ministerstwa adres poczty elektronicznej. W chwilę później otrzymałem zwrotkę, zaczynającą się jak poniżej (występujące tam nazwisko zastąpiłem gwiazdkami, zmodyfikowałem też adres, by nie "karmić harvesterów", tj. by oszczędzić administracji publicznej spamu):

Ten komunikat zostal automatycznie utworzony przez system obslugi poczty.

Wiadomosc, ktora wystales/wyslalas
nie moze zostac wyslana do wszystkich adresatow.
Nastepujacy adresaci nie otrzymali wiadomosci:

save to /mailNG/domains/0/mswia.gov.pl/j/u/juliusz.*********/Maildir/
generated by juliusz.*********@[małpa]mswia.gov.pl
(ultimately generated from zespol.korupcja@[małpa]mswia.gov.pl)
mailbox is full: retry timeout exceeded

------ To jest kopia wiadomosci wraz z pelnym naglowkiem. ------
(...)

..."mailbox is full" (skrzynka jest przepełniona).

--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Brawo!

Brawo! Już nie mogę doczekać się odpowiedzi. Jeśli jakaś będzie - może skrzynka rzecznika jest po prostu jeszcze nie przepełniona.

Nagroda dla Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej

VaGla's picture

Tak mi się skojarzyło, a piszę to tylko po to, by zilustrować opisaną wyżej sytuację... Otóż "Złote blachy" czy "Złote Płyty" można porównać do ufundowania nagrody (lub przyznania niemajątkowego wyróżnienia) dla Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej, który decyzjami nr UKS/PT II/K-0047/8750/06/VAT z dnia 2 października 2007 r. oraz decyzją nr UKS/PT II/K-0047/8750/06/CIT uznał, iż Stowarzyszenie Autorów ZAiKS "prowadzi samodzielnie działalność gospodarczą, ponieważ działając w imieniu własnym, dokonuje obrotu wartościami niematerialnymi, czyli prawami autorskimi". Można o tym przeczytać w Interpelacji nr 2245 do ministra finansów w sprawie obciążenia podatkiem VAT Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

Taka nagroda (wyróżnienie) dla Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w związku z wykonywaniem jego pracy w sferze - co by nie było - publicznej, mogłaby chyba budzić zaniepokojenie? W interpelacji jest mowa także o tym, że decyzje będą wpływały również na inne organizacje zbiorowego zarządzania (nie tylko na ZAiKS), a więc m.in. na ZPAV, którego przedstawiciel wręczał wyróżnienia policji i wręczał je również strażnikom granicznym.

Jeśli zatem można - przy poklasku ministerstwa - wręczać strażnikom czy policji, to chyba mam prawo się zastanawiać, czy można również organom podatkowym? Proszę przy tym pamiętać, że "Złotą blachę" dostali ostatnio policjanci, którzy doprowadzili do zamknięcia serwisu z napisami do filmów, chociaż ta sprawa nie zakończyła się jeszcze żadnym (nawet nieprawomocnym) orzeczeniem sądu (por. Przegrupowania w wojnie o nowy kształt praw autorskich). W przypadku ZAiKS są za to dwie decyzje.

Nie chodzi mi o podburzanie kogokolwiek przeciwko organizacjom zbiorowego zarządzania (jako dowód napiszę, że w Wikipedii oznaczyłem niedawno hasło poświęcone ZAiKSowi jako potencjalnie naruszające zasady neutralnego punktu widzenia - POV - przedstawiono w haśle jedynie krytykę, zapominając o innych ocenach). Chodzi mi o to, by administracja publiczna nie dała się korumpować takimi nagrodami (dlatego też uważam wyróżnianie organów podatkowych w związku z podejmowanymi przez nie decyzjami za pomysł niezasługujący na poparcie; to jedynie ilustracja innego problemu).
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>