100 tysiecy złotych za manipulacje informacją

Komisja Nadzoru Finansowego postanowiła skorzystać z możliwości jakie daje ustawa o obrocie instrumentami finansowymi i ukarała osobę, która na swojej stronie internetowej (chociaż nie tylko) wprowadzała w błąd czytelników podając fałszywe i nierzetelne informacje związane z walorami notowanymi na giełdzie. Historie opisane w felietonie Byk i niedźwiedź w internecie zagościły już do Polski.

Chociaż i w Polsce były już sygnały, że tego typu zjawiska są pod baczną obserwacją regulatora (por. Spam finansowy - reakcja KPWiG) - to pierwsze doniesienie o karze wymierzonej osobie fizycznej przez Nadzór Finansowy.

W komunikacie z XII posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 1 lutego 2007 r. (PDF) czytam:

KNF jednogłośnie nałożyła na osobę fizyczna karę pienieżną w wysokości 100 tysięcy złotych za „manipulacje informacją”, czyli rozpowszechnianie za pomocą środków masowego przekazu, w tym internetu, fałszywych i nierzetelnych informacji na temat spółki publicznej (naruszenie art. 172 ust. 1 w związku z art. 39 ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi).

W okresie styczeń – maj 2006 r. osoba fizyczna ukarana przez KNF wielokrotnie wprowadzała w błąd innych uczestników rynku rozpowszechniając na swojej stronie internetowej oraz poprzez kontakty z mediami i ze spółka publiczna, fałszywe oraz nierzetelne informacje.

To pierwsza kara nałożona przez nadzór za „manipulacje informacja”. KNF nie akceptuje takich praktyk. Komisja przypomina, że manipulacja instrumentem finansowym jest jednym z najpoważniejszych przewinień na rynku kapitałowym i zawsze będzie surowo karana.

Na podstawie art. 39 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi: manipulację stanowi m.in. rozpowszechnianie za pomocą środków masowego przekazu, w tym internetu, lub w inny sposób fałszywych lub nierzetelnych informacji albo pogłosek, które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd w zakresie instrumentów finansowych:

a) przez dziennikarza - jeżeli nie działał z zachowaniem należytej staranności zawodowej, albo jeżeli uzyskał z rozpowszechniania takich informacji bezpośrednią lub pośrednią korzyść majątkową lub osobistą dla siebie lub innej osoby, nawet działając z zachowaniem tej staranności,

b) przez inną osobę - jeżeli wiedziała lub przy dołożeniu należytej staranności mogła się dowiedzieć, że są to informacje nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd;

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>