Prawa wyłączne na informacje

Wypowiedź dla Rzeczpospolitej o nadawaniu praw wyłącznych na informacje w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego:

"Na naszych oczach faktem staje się rewolucja informacyjna. Wyraźnym tego dowodem są tendencje do tworzenia regulacji przyznających w większym lub mniejszym stopniu wyłączne prawa do informacji. W stosunku do programów komputerowych wyłączone są przepisy prawa autorskiego przewidujące dozwolony użytek własny chronionych tym prawem utworów. Powstała koncepcja sui generis ochrony baz danych, w której chroni się bazę, gdyż jej wydawca musiał poczynić ekonomiczne nakłady, by powstała. Jednocześnie na horyzoncie pojawiły się patenty dotyczące algorytmów, techniczne mechanizmy zabezpieczające utwory (technical protection measures - TPM) oraz systemy zarządzania prawami autorskimi do utworów digitalnych (digital rights management systems - DRM), przy jednoczesnej tendencji do penalizowania procederu zdejmowania cyfrowych zabezpieczeń"

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>