Informatyzacja w MSWiA

W rządzie Kazimierza Marcinkiewicza nie ma Ministerstwa Nauki i Inforamtyzacji. Utworzono Ministerstwo Edukacji i Nauki, zaś informatyzacją kraju ma zajmować się resort spraw wewnętrznych.

Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji jest Ludwik Dorn, zaś wiceministrem MSWiA odpowiedzialnym za informatyzację będzie Grzegorz Bliźniuk, wcześniej m.in. dyrektor departamentu systemów informatycznych administracji publicznej w MNiI. Jarosław Brysiewicz będzie odpowiadał w MSWiA za kwestie zamówień publicznych, co ważne w czasach zamówień na coraz to nowe systemy informatyczne państwa.

Do tej pory Minister Nauki i Informatyzacji nadzorował jednostki badawczo-rozwojowe: Naukową i Akademicką Sieć Komputerową, która została utworzona na podstawie zarządzenia nr 5/93 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 14 grudnia 1993 r. oraz Ośrodek Przetwarzania Informacji powołany zgodnie z zarządzeniem nr 12 Ministra-Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 13 grudnia 1990 r.

Po uchwaleniu "ustawy o informatyzacji" obsługa Biuletynu Informacji Publicznej przeszła z rąk MSWiA do MNiI. Teraz wszystko wskazuje na to, że sprawa BIPu wróci do MSWiA.

W nowym rządzie ważnymi dla internetu osobami są też Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro (ten resort wszak będzie prowadził gigantyczny przetarg na sieć wymiaru sprawiedliwości i będzie przygotowywał wszelkie ewentualne regulacje dotyczące retencji danych, wraz z Ministrem-członkiem Rady Ministrów Zbigniewem Wassermannem, który ma być koordynatorem ds. służb specjalnych), Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski (ze względu na prawo autorskie i szeroko pojętą własność intelektualną), Minister Spraw Zagranicznych i przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej Stefan Meller (ze względu na aktywność Polski na arenie międzynarodowej, w tym w Unii Europejskiej), Minister Edukacji i Nauki Michał Seweryński (ze względu na internet w szkołach i edukację informatyczną młodzieży), Minister Gospodarki Piotr Woźniak (chyba nie trzeba mówić dlaczego resort gospodarki jest ważny dla internetu? No dobra, powiem. Podpis elektroniczny!), Minister Transportu i Budownictwa Jerzy Polaczek (tutaj kwestie infrastruktyry i tachografów cyfrowych), a także Minister Finansów Teresa Lubińska (ostatnio resort finansów sporo uwagi poświęca internetowi i kwestiom podatkowym dotyczącym usług dostępu czy opodatkowania przychodów uzyskanych w internecie, np. na aukcjach).

Rząd powinien do 21 stycznia przyszłego roku przygotować pięcioletni plan informatyzacji państwa.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>