Zamówienia - wchodzi w życie

Dziś wchodzi w życie ustawa Prawo Zamówień Publicznych. Regulacje, jakie wprowadza ustawa, tworzą całkowicie nową jakość w działaniach biznesowych firm informatycznych. Obok dostosowania systemu zamówień do Dyrektyw i rozporządzeń unijnych Prawo Zamówień Publicznych wprowadza odmienne od dotychczasowych zasady, tryb oraz kontrolę przetargów, w których uczestniczą instytucje publiczne. Ustawa przewiduje nowy tryb przeprowadzania zamówienia: aukcję elektroniczną, ale tylko dla zamówień o wartości do 60 tys. euro. Ten niski próg prawdopodobnie spowoduje, że tryb ten będzie stosowany marginalnie. Kłopot sprawi również obowiązek stosowania podpisu elektronicznego. Jak wiadomo - infrastruktura w tym zakresie nie działa w Polsce jeszcze poprawnie.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>