Austriacka informatyzacja

Jak donosi Polityka: Austriacka Główna Agencja Informacyjna w porozumieniu z władzami samorządowymi, opracowała projekt ustawy poświęcony zastosowaniu nowoczesnych technologii w urzędach. 28 października został on przyjęty przez Radę Ministrów. Projekt dotyczy wszelkich elektronicznych form przekazu informacji i obejmuje swym zakresem wszystkie szczeble administracji rządowej. Istotna część treści projektu poświęcona jest kwestiom technicznym i prawnym - zwłaszcza przekształceniom infrastruktury i przepisów dla potrzeb elektronicznego przepływu danych. Teraz został parlament. Tymczasem dziś - jak codziennie od 16. października na stronach polskiej komisji sejmowej zajmującej się informatyzacją: Brak tekstu w postaci elektronicznej, co dotyczy również stenogramu z 29. października: Brak tekstu w postaci elektronicznej.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>