Nowe możliwości dla pozwanych

Ostatnie orzeczenie, zgodnie z którym operatorzy (dostawcy usług internetowych) nie mają obowiązku przekazywania organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi danych dotyczących użytkowników systemów p2p daje tym już pozwanym pewne nowe możliwości... Niektórzy prawnicy być może będą starali się wyłączyć z materiału dowodowego informacje podstawowe - czyli te pochodzące od dostawców usług. Analogia mogłaby polegać na zastosowaniu podobnych zasad jak te stosowane w przypadku zdobycia przez amerykańsą policję dowodów w danej sprawie w sposób niezgodny z przepisami... Amerykański sąd nie może uznać takich dowodów. W prawie cywilnym tego typu zagrywka może sie nie udać. A co do Polski? Sąd polski bada okoliczności sprawy na zasadzie swobodnej oceny dowodów... [Wired]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Członek Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji, ekspert w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego Ministerstwa Rozwoju, felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również Członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>