multimedia

Prace nad Re-use w Szwecji, co słychać w Polsce?

Jak wiadomo w październiku 2008 roku Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie naruszenia przepisów przez Polskę i Szwecję w związku z niepełnym wdrożeniem przepisów dotyczących wspólnych warunków ponownego wykorzystywania informacji wytworzonych, zgromadzonych i dzielonych przez organy publiczne UE. Jako kraj otrzymaliśmy dwa miesiące na pełną transpozycję stosownej dyrektywy. Pojawiły się nawet założenia do ustawy, chociaż zostały - można tak powiedzieć - krytycznie przyjęte zarówno przez biznes, organizacje społeczne, były również krytykowane przez ministerstwa i RCL. Po debacie z 5 lutego rząd zdecydował się na przeprowadzenia "konsultacji trwających prac legislacyjnych dotyczących sfery technologii teleinformatycznych, mediów i rozwoju społeczeństwa informacyjnego". Trudno znaleźć na ten temat jednak nowych doniesień, chociaż dziś, po godzinie 20:00, opublikuję pewną notatkę na temat "społecznych inicjatyw" związanych z re-use, co może okazać się interesujące dla kilku osób. Tymczasem Szwecja właśnie zaproponowała swoją ustawę dotyczącą ponownego wykorzystania informacji z sektora publicznego.

Seminarium o publicznych bazach danych przy okazji pl.ID (wideo)

Kadr z nagrania Seminarium: Cezary Gmyz, Katarzyna Szymielewicz, Wojciech WiewiórowskiNie tak dawno odbyło się seminarium organizowane przez Fundację Panoptykon, a zatytułowane Od integracji publicznych baz danych do kontroli nad obywatelami. W seminarium wzięli udział p. Cezary Gmyz (Rzeczpospolita) oraz dr Wojciech Wiewiórowski (MSWiA). Na czym polega problematyka "integracji" baz danych? Zainteresowanych odsyłam do udostępnionego w Sieci nagrania wideo z tego seminarium.

Jak obieg informacji wpływa na umowę społeczną (wideo)

Piotr Waglowski w studio radia TOKFMWczoraj, w audycji "W sieci sieci" (TOK FM), miałem spotkać się z Bartłomiejem Wituckim z BSA, by kontynuować naszą wcześniejszą rozmowę. Zbiegiem okoliczności nie mógł on uczestniczyć w programie. Gospodarz - Cezary Łasiczka - zaproponował zatem kilka innych tematów. Rozpoczęliśmy rozmowę od niedawnego spotkania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na temat Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych. Potem już poszło "z górki" i poruszyliśmy wiele różnych tematów. Mówiliśmy o demokracji, o roli obiegu informacji w kształtowaniu umowy społecznej, o tym ile i kto powinien mieć władzy w świecie, w którym powstaje globalny system prawny.

Zbliża się spotkanie z Panem Premierem, a dyskusja trwa (wideo)

VaGla w audycji Klub TrójkiW spotkaniu, które odbędzie się z udziałem zaproszonych, a więc wybranych osób, będą ponoć też trzy kamery bezpośredniej, internetowej relacji. Mają być też jacyś dziennikarze. Warto jednak pamiętać o paru kwestiach. Nie jest chyba tajemnicą, że Pan Premier nie jest "internetowy". W tym sensie, że nie jest codziennym użytkownikiem "nowych technologii". Trudno się dziwić - obowiązki państwowe, intensywny udział w życiu publicznym, itp. nie sprzyjają samodzielnej, pogłębionej eksploracji środowiska cyfrowego. I nie jest to zarzut, a raczej uwaga dotycząca formułowania pytań. Każdy premier ma w swoim otoczeniu doradców i tacy również wezmą podobno udział w dyskusji. Nie jest też tak, że "każdy będzie mógł zadać pytanie premierowi", co dla wszystkich stanie się jasne, gdy dowie się, że blisko tysiąc takich pytań już sformułowano. Nadal nie wiadomo, jakie rzeczywiste cele po tym spotkaniu mają być osiągnięte. Dla mnie kluczowym problemem jest dziś brak jasnych i uczciwych zasad prowadzenia publicznej dyskusji i nieprzestrzeganie tych, które są. Tego dotyczyły m.in. wczorajsze moje komentarze w radiowej Trójce.

Po spotkaniu w Kancelarii Prezydenta RP na temat regulacji internetu

Szef Kancelarii Prezydenta Władysław Stasiak oraz Roman Wilkoszewski, doradca ds. mediów w Kancelarii Prezydenta RPSzef Kancelarii Prezydenta Władysław Stasiak oraz Roman Wilkoszewski, doradca ds. mediów w Kancelarii Prezydenta RP, przysłuchiwali się dziś uwagom zaproszonych przez Kancelarię Prezydenta RP przedstawicieli organizacji społecznych, ekspertów oraz osób wspierających podpisany już przez ponad 70 tys osób list do Pana Prezydenta. W spotkaniu uczestniczyła również przedstawicielka Rzecznika Praw Obywatelskich, który interesuje się głosem niepokoju związanego z przyjętym przez rząd w zeszłym tygodniu projektem ustawy (wprowadzającej m.in. przepisy o Rejestrze Stron i Usług Niedozwolonych). Po dzisiejszym spotkaniu ma być przygotowana notatka, która przedstawiona będzie Panu Prezydentowi. Materiały które zostaną po tym spotkaniu przesłane do Kancelarii mają zostać opublikowane na prezydenckiej stronie. Urzędnicy przysłuchujący się dzisiejszym argumentom wiedzą już, że w tej dyskusji nie chodzi tylko o sam Rejestr Stron i "cenzurę".

Czekamy na drupalowe moduły wspierające strony administracji publicznej

godła stanu Nowy York i Prezydanta USA na tle loga DrupalaJak wiadomo - w listopadzie 2009 roku Biały Dom w USA przeszedł na Drupala. Nie zmieniła się wówczas wcale "skórka" strony, ale zmieniło się całe zaplecze prezydenckiego serwisu. Na Drupalu stoi również strona internetowa New York State Senate. Ten ostatni przypadek może być o tyle interesujący, że osoby zajmujące się rozwojem tego serwisu zapowiedziały opublikowanie paczki wykorzystywanych tam drupalowych modułów, by każdy zainteresowany rozwojem serwisów publicznych mógł sobie je pobrać i wykorzystać we własnej instalacji. W ten sposób może powstać rozwijany później przez społeczność programistów pakiet, który bezpłatnie będzie mógł być wykorzystywany również w innych instytucjach publicznych USA. To jest ten model działania, który proponowałem kolegom z Politechniki Poznańskiej, gdy stawiali na Drupalu portal uczelni.

Domena publiczna w Polsce i na świecie - aspekty prawne

Slajd z prezentacji na temat Dnia Domeny Publicznej 2010Wczoraj w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana z okazji obchodów Dnia Domeny Publicznej 2010. 1 stycznia 2010 roku do domeny publicznej przechodzą w Polsce dzieła kolejnych twórców, tym razem zmarłych w 1939 roku. Do domeny publicznej przechodzą więc dzieła Witkacego, Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, Zygmunta Freuda, Wojciecha Korfantego i Romana Dmowskiego, Nadieżdy Krupskiej, Św. Urszuli Ledóchowskiej, Alfonsa Muchy i Karola Tichy'ego... W trakcie konferencji przedstawiłem zagadnienie zatytułowane "Domena publiczna w Polsce i na świecie - aspekty prawne". Tematu zdecydowanie nie wyczerpałem, ale może kogoś przynajmniej zainteresuję.

Nawoływanie do przejęcia państwa na Auli (video)

VaGla na AuliWczoraj, w trakcie 44 Auli, lansowałem slogan "Przejmujemy państwo". To oczywiste nawiązanie do opublikowanego tu wcześniej tekstu o tym samym tytule, chociaż tym razem skoncentrowałem się na przekonaniu słuchaczy do zainteresowania się problematyką ponownego wykorzystania informacji z sektora publicznego, a zwłaszcza regulacjami Dyrektywy 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Na spotkania Auli przychodzą osoby, które interesują się biznesowym podejściem do społeczeństwa informacyjnego. Skoro rynek wykorzystania informacji z sektora publicznego szacowany jest w Unii Europejskiej na 27 mld euro, to właśnie dlatego podtytuł mojej prezentacji brzmiał: "Ponowne wykorzystanie informacji z sektora publicznego, czyli "kontent" publiczny plus własna innowacja".

"Piractwo", dostęp do informacji i prawa podstawowe (video)

Audycja W sieci sieci - Piotr Waglowski i Bartłomiej WituckiWczoraj w TOKFM, w audycji "W sieci sieci", rozmawiałem z Bartłomiejem Wituckim z Business Software Alliance oraz z prowadzącym audycję Cezarym Łasiczką o "piractwie", o dostępie i odcinaniu internautów od Sieci i o prawach podstawowych w społeczeństwie informacyjnym. W tych obszarach wiele się ostatnio dzieje, a dyskusje tego typu - jak uważam - są potrzebne. Znam się z moim radiowym adwersarzem nie od dziś i - co ujawniliśmy w trakcie audycji - prywatnie całkiem się lubimy. Nie przeszkadza to nam w prowadzeniu sporu. Dziś osią tego sporu mogą być m.in. prace nad międzynarodową umową, która nosi nazwę Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). Pan Witucki reprezentuje organizację, która należy do koalicji (organizacji?) International Intellectual Property Alliance, dopuszczonej do prac nad ACTA i wspierającej te prace. Ja zaś jestem członkiem zarządu Internet Society Poland, które to stowarzyszenie zwróciło się do premiera i dwóch ministrów o dostęp do informacji publicznej - posiadanych przez rząd polski dokumentów na temat negocjacji tej umowy.

Konferencyjna ewaluacja strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce

Dziś odbyła się organizowana przez MSWiA Konferencja ewaluacyjna w sprawie strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013. Departament Społeczeństwa Informacyjnego MSWiA w zaproszeniu podkreślał, że "celem konferencji jest dokonanie przeglądu działań służących realizacji Strategii, podejmowanych w 2009 r. zarówno przez administrację państwową, jak i inne zaangażowane instytucje i środowiska". Ponieważ budujemy społeczeństwo informacyjne - niektórych może zastanowić jego dynamika, której elementem jest to, że Jarosław Lipszyc, prezes Fundacji Nowoczesna Polska i jeden z dzisiejszych mówców, już zdążył udostępnić nagranie video ze swojego wystąpienia. Czekamy teraz na materiały z innych wystąpień, by również inne osoby, które nie uczestniczyły w spotkaniu (liczba miejsc była ograniczona), mogły zapoznać się z przebiegiem konferencyjnej ewaluacji.