Monitor Polski "be"

Prawo wyprzedza myśl

Przydatne paremie łacińskie: nullum crimen sine lege poenali — nie ma przestępstwa bez ustawy karnej; nulla poena sine lege — nie ma kary bez ustawy; nullum crimen sine culpa — nie ma przestępstwa bez winy; nullum crimen sine lege scripta — nie ma przestępstwa bez prawa pisanego; nullum crimen sine periculo sociali — nie ma przestępstwa bez społecznego niebezpieczeństwa czynu...

Długi spacer

Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny - art. 32 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku.

Proza życia potrafi rozpraszać

Czasem nas życie zaskakuje swoją różnorodnością. Chciałoby się mieć wszystko na raz, a tu trzeba ustalić jakieś priorytety. Gorzej, gdy wiele wątków ściśle się ze sobą wiąże, a doba ma jedynie 24 godziny...

Komputer

Komputer (z ang. computer od łac. computare, dawne nazwy: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) to w najszerszym znaczeniu maszyna (urządzenie) licząca, służąca do przetwarzania wszelkich informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr, albo sygnału ciągłego - z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Co przyciągnie uwagę?

Standard - wspólnie ustalone kryterium, które określa powszechne, zwykle najbardziej pożądane cechy czegoś, np. wytwarzanego przedmiotu - z Wikipedii, Wolnej encyklopedii.

...ale, by gonić go

Debata - dyskusja o sformalizowanej formie, wymiana poglądów na dany temat, najczęściej w większym gronie osób, np. na zebraniu, posiedzeniu - z Wikipedii, wolnej encyklopedii.

Bardzo Ważne Rozporządzenie

Z chwilą udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej programów prac legislacyjnych albo w przypadku, gdy projekt nie był zawarty w programie prac legislacyjnych, z chwilą udostępnienia projektu w Biuletynie Informacji Publicznej, każdy może zgłosić zainteresowanie pracami nad projektem ustawy lub rozporządzenia - ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.

Nadchodzi społeczeństwo informacyjne

Społeczeństwo informacyjne - terminem tym określa się społeczeństwo, w którym towarem staje się informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze nawet od dóbr materialnych - z Wikipedii, Wolnej encyklopedii.

Zdrada

Podobno prywatni detektywi bardzo sobie cenią zapisy przróżnych logów. Można z nich się wiele dowiedzieć...

Dla Pawła i twórców czcionek

Miało być z dedykacją dla Pawła, to i jest z dedykacją. Przejrzałem tyle licencji na czcionki, że już mi się wszystko miesza. Ale powiem, że robicie chłopaki kawał dobrej roboty. Swoją drogą komu przysługują autorskie prawa majątkowe do czcionki odwzorowującej te z maszyny do pisania?