Książki

 tytułrok wydaniaikona sortowaniaISBN
Przestępczość z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych

autor: Jerzy Kosiński (red)
Copyright: 2003
Publisher: Wyd. Wyższej Szkoły Policji, Szczytno
ISBN: 83-88450-55-7
Adresy internetowe. Zagadnienia cywilnoprawne

autor: Justyna Ożegalska - Trybalska
Copyright: 2003
Publisher: Zakamycze, (Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagielońskiego, ZNUJ 84)
ISBN: 0137-236X
Ochrona baz danych

autor: Sybilla Stanisławska-Kloc
Copyright: 2003
Publisher: Zakamycze (Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagielońskiego, ZNUJ 82)
ISBN: 0137-236X
Swoboda wypowiedzi w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

autor: Ireneusz C. Kamiński
Copyright: 2003
Publisher: Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN: 83-7333-323-1
Pages: 664
Ustawa o podpisie elektronicznym. Komentarz

autorzy: Tomasz Kościelny, Krzysztof Szaniawski
Copyright: 2003
Publisher: Zakamycze
ISBN: 83-7333-285-5
Pages: 456
Prawo telekomunikacyjne Wspólnoty Europejskiej

autor: Stanisław Piątek
Copyright: 2003
Publisher: C.H. Beck
ISBN: 83-7387-034-2
Pages: 272
Dostęp do informacji publicznej, a prawna ochrona informacji...

autorzy: Ryszard Taradejna, Małgorzata Taradejna
Copyright: 2003
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 83-7322-563-3
Pages: 372
Przedsiębiorstwo wirtualne

autorzy: Irena Hejduk, Wiesław Grudzewski
Copyright: 2002
Publisher: Difin
ISBN: 83-7251-228-0
Umowy zawierane przez internet

autor: Andrzej Stosio
Copyright: 2002
Publisher: Dom Wydawniczy ABC
ISBN: 83-7284-451-8
Internet i prawo w praktyce

autor: Xawery Konarski
Copyright: 2002
Publisher: Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego
ISBN: 83-917140-1-2
Podpis elektroniczny. Ustawa, komentarz, akty wykonawcze

autorzy: Mateusz Kamiński, Jakub Rzymowski
Copyright: 2002
Publisher: Wydawnictwo Sesja
ISBN: 83-916088-2-4
Pages: 210
Wzory umów w prawie komputerowym

autorzy: Bogdan Fischer, Michał Skruch, Paweł Szewczyk
Copyright: 2002
Publisher: Zakamycze
ISBN: 83-7333-080-1
Pages: 506
Wolność mediów - Medienfreiheit

autorzy: Józef Krukowski, Otto Theisen (red)
Copyright: 2002
Publisher: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
ISBN: 83-7306-067-7
Pages: 264
Ustawa o chronie baz danych. Komentarz

autorzy: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz
Copyright: 2002
Publisher: Dom Wydawniczy ABC
ISBN: 83-7284-574-3
Pages: 230
Internet - fenomen społeczeństwa informacyjnego

autor: Tadeusz Zasępa (red)
Copyright: 2001
Publisher: Edycja Świętego Pawła
ISBN: 83-7168-446-0
Prawo Mediów

autorzy: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz, Andrzej Matlak (red)
Copyright: 2001
Publisher: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis
ISBN: 83-88296-97-3
Pages: wydawnictwo wymiennokartkowe
Przestępczość w cyberprzestrzeni

autor: Andrzej Adamski
Copyright: 2001
Publisher: Wydawnictwo - Dom Organizatora
ISBN: 83-7285-068-2
Znaki towarowe w internetcie

autor: Mariusz Konrad
Copyright: 2001
Publisher: Wydawnictwo ABC
ISBN: 83-7284-023-7
Zarys historii i rozwoju mediów

autor: Tadeusz Goban-Klas
Copyright: 2001
Publisher: Wydawnictwo Naukowe AP Kraków
ISBN: 83-7271-105-4
Media Masowe, władza, rozrywka i biznes

autor: Maciej Mrozowski
Copyright: 2001
Publisher: Oficyna Wydawnicza Aspra
ISBN: 83-88766-13-9