Książki

 tytułrok wydaniaISBNikona sortowania
Umowy zawierane przez internet

autor: Andrzej Stosio
Copyright: 2002
Publisher: Dom Wydawniczy ABC
ISBN: 83-7284-451-8
Znaki towarowe w internetcie

autor: Mariusz Konrad
Copyright: 2001
Publisher: Wydawnictwo ABC
ISBN: 83-7284-023-7
Zarys historii i rozwoju mediów

autor: Tadeusz Goban-Klas
Copyright: 2001
Publisher: Wydawnictwo Naukowe AP Kraków
ISBN: 83-7271-105-4
VAT w informatyce, telekomunikacji i elektronice 2006

autor: Elżbieta Rogala
Copyright: 2006
Publisher: Difin
ISBN: 83-7251-621-9
Pages: 104
Internet w instytucjach publicznych

autor: Marcin Butkiewich
Copyright: 2006
Publisher: Difin
ISBN: 83-7251-573-5
Pages: 239
Prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie

autor: Włodzimierz Szpringer
Copyright: 2005
Publisher: Difin Centrum Doradztwa i Informacji sp.z o.o
ISBN: 83-7251-572-7
Pages: 330
Wirtualne walne zgromadzenie

autor: Małgorzata Engeleit
Copyright: 2005
Publisher: Difin
ISBN: 83-7251-544-1
Pages: 341
Umowy elektroniczne w obrocie gospodarczym

autor: Jacek Gołaczyński (red)
Copyright: 2005
Publisher: Wydawnictwo Difin
ISBN: 83-7251-536-0
Podpis elektroniczny. Komentarz

autorzy: Robert Podpłoński, Piotr Popis
Copyright: 2004
Publisher: Wyd. Difin
ISBN: 83-7251-444-5
Pages: 560
Komentarz do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

autor: Xawery Konarski
Copyright: 2004
Publisher: Difin
ISBN: 83-7251-394-5
Internet - aspekty prawne

autor: Rafał Golat
Copyright: 2003
Publisher: Centrum Doradztwa i Informacji Difin
ISBN: 83-7251-355-4
Przedsiębiorstwo wirtualne

autorzy: Irena Hejduk, Wiesław Grudzewski
Copyright: 2002
Publisher: Difin
ISBN: 83-7251-228-0
System informacji strategicznej

autorzy: Ryszard Borowiecki (red.), Maria Romanowska (red.)
Copyright: 2001
Publisher: Difin Centrum Doradztwa i Informacji sp.z o.o
ISBN: 83-7251-183-7
Pages: 394
Handel elektroniczny - konkurencja czy regulacja?

autor: Włodzimierz Szpringer
Copyright: 2000
Publisher: Wydawnictwo Difin
ISBN: 83-7251-110-1
Prawna ochrona informacji niejawnych i danych osobowych

autor: Ryszard Szałowski
Copyright: 2000
Publisher: Difin
ISBN: 83-7251-027-X
Pages: 245
Informatyka prawnicza. Zagadnienia teorii i praktyki

autor: Jacek Petzel
Copyright: 1999
Publisher: Liber
ISBN: 83-7206-024-X
Ustawa Prawo Prasowe - komentarz

autor: Jacek Sobczak
Copyright: 1999
Publisher: MUZA SA Oficyna Prawnicza
ISBN: 83-7200-502-8
Internet i nowe technologie ku społeczeństwu przyszłości

autorzy: Tadeusz Zasępa, Radosław Chmura (redakcja)
Copyright: 2003
Publisher: Edycja Świętego Pawła
ISBN: 83-7168-595-5
Internet - fenomen społeczeństwa informacyjnego

autor: Tadeusz Zasępa (red)
Copyright: 2001
Publisher: Edycja Świętego Pawła
ISBN: 83-7168-446-0
Prawo karne komputerowe

autor: Andrzej Adamski
Copyright: 2000
Publisher: C.H.Beck
ISBN: 83-7110-910-5