Książki

 tytułikona sortowaniarok wydaniaISBN
Adresy internetowe. Zagadnienia cywilnoprawne

autor: Justyna Ożegalska - Trybalska
Copyright: 2003
Publisher: Zakamycze, (Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagielońskiego, ZNUJ 84)
ISBN: 0137-236X
Autor - Wydawca, Poradnik prawa autorskiego

autor: Andrzej Karpowicz
Copyright: 1999
Publisher: PWN Wydawnictwa Prawnicze
ISBN: 83-87558-85-0
Biuletyn Informacji Publicznej. Informatyzacja administracji

autorzy: Michał Bernaczyk, Mariusz Jabłoński, Krzysztof Wygoda
Copyright: 2005
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
ISBN: 83-229-2629-4
Czynność prawna a środki komunikacji elektronicznej

autor: Dariusz Szostek
Copyright: 2004
Publisher: Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN: 83-7333-359-2
Dane osobowe w firmie – instrukcja przetwarzania

autor: Przemysław Kral
Copyright: 2006
Publisher: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
ISBN: 83-74262-50-8
Pages: 258
Delikty internetowe w prawie prywatnym międzynarodowym

autor: Świerczyński Marek
Copyright: 2006
Publisher: Zakamycze
ISBN: 83-744-248-4
Pages: 336
Dobra i usługi informacyjne w obrocie gospodarczym

autorzy: Rafał Cisek, Julian Jezioro, Andreas Wiebe
Copyright: 2005
Publisher: Lexis Nexis
ISBN: 83-7334-478-0
Pages: 240
Dostęp do informacji publicznej, a prawna ochrona informacji...

autorzy: Ryszard Taradejna, Małgorzata Taradejna
Copyright: 2003
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 83-7322-563-3
Pages: 372
Dynamika kultury a (r)ewolucja własności intelektualnej - t.1

autorzy: Burnecka Małgorzata, Próchniak Rafał (red)
Copyright: 2007
Publisher: Atut
ISBN: 978-83-7432-256-0
Pages: 264
Elektroniczna księga wieczysta

autor: Agnieszka Stefańska
Copyright: 2005
Publisher: LexisNexis
ISBN: 83-7334-533-7
Pages: 164
Europejskie i polskie prawo telekomunikacyjne

autorzy: Włodzimierz Gromski, Jan Kolasa, Artur Kozłowski, Krzysztof Wójtowicz
Copyright: 2004
Publisher: LexisNexis
ISBN: 83-7334-341-5
Pages: 386
Handel elektroniczny - konkurencja czy regulacja?

autor: Włodzimierz Szpringer
Copyright: 2000
Publisher: Wydawnictwo Difin
ISBN: 83-7251-110-1
Handel elektroniczny Prawne problemy

autorzy: Janusz Barta (red), Ryszard Markiewicz (red)
Copyright: 2005
Publisher: Zakamycze
ISBN: 83-7444-074-0
Pages: 780
Informatyka prawnicza

autorzy: Wiewiórowski Wojciech, Wierczyński Grzegorz
Copyright: 2006
Publisher: Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE
ISBN: 83-7444-208-5
Pages: 358
Informatyka prawnicza. Zagadnienia teorii i praktyki

autor: Jacek Petzel
Copyright: 1999
Publisher: Liber
ISBN: 83-7206-024-X
Internet - aspekty prawne

autor: Rafał Golat
Copyright: 2003
Publisher: Centrum Doradztwa i Informacji Difin
ISBN: 83-7251-355-4
Internet - fenomen społeczeństwa informacyjnego

autor: Tadeusz Zasępa (red)
Copyright: 2001
Publisher: Edycja Świętego Pawła
ISBN: 83-7168-446-0
Internet - problemy prawne

autor: Ryszard Skubisz (red)
Copyright: 1999
Publisher: POLIHYMNIA
ISBN: 83-87405-67-1
INTERNET 2000 Prawo - ekonomia - kultura

autor: Ryszard Skubisz (red)
Copyright: 2000
Publisher: Oficyna Wydawnicza VERBA
ISBN: 83-87497-36-3
Internet a prawo

autorzy: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz
Copyright: 1998
Publisher: TAiWPN UNIVERSITAS
ISBN: 83-7052-860-0