Książki

 tytułrok wydaniaikona sortowaniaISBN
Internet a prawo

autorzy: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz
Copyright: 1998
Publisher: TAiWPN UNIVERSITAS
ISBN: 83-7052-860-0
Internet - problemy prawne

autor: Ryszard Skubisz (red)
Copyright: 1999
Publisher: POLIHYMNIA
ISBN: 83-87405-67-1
Ustawa Prawo Prasowe - komentarz

autor: Jacek Sobczak
Copyright: 1999
Publisher: MUZA SA Oficyna Prawnicza
ISBN: 83-7200-502-8
Internet dla prawników - mały przewodnik

autor: Paweł Fajgielski
Copyright: 1999
Publisher: VERBA OFICYNA WYDAWNICZA
ISBN: 83-87497-34-7
Informatyka prawnicza. Zagadnienia teorii i praktyki

autor: Jacek Petzel
Copyright: 1999
Publisher: Liber
ISBN: 83-7206-024-X
Autor - Wydawca, Poradnik prawa autorskiego

autor: Andrzej Karpowicz
Copyright: 1999
Publisher: PWN Wydawnictwa Prawnicze
ISBN: 83-87558-85-0
Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz.

autor: Arwid Mednis
Copyright: 1999
Publisher: Wydawnictwo Prawnicze
ISBN: 83-219-0778-4
Pages: 166
Wywiad gospodarczy

autorzy: Yves-Michael Marti, Bruno Martinet
Copyright: 1999
Publisher: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
ISBN: 83-208-1174-0
Pages: 344
Prawnokarna ochrona informacji. Czasopismo prawa karnego i nauk penalnych z. 1/2000

autor: praca zbiorowa
Copyright: 2000
Publisher: Polska Akademia Umiejętności, Zakamycze
ISBN: 1506-1817
INTERNET 2000 Prawo - ekonomia - kultura

autor: Ryszard Skubisz (red)
Copyright: 2000
Publisher: Oficyna Wydawnicza VERBA
ISBN: 83-87497-36-3
Przestępstwa komputerowe i ochrona informacji

autor: Bogdan Fischer
Copyright: 2000
Publisher: Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN: 83-88114-71-9
Handel elektroniczny - konkurencja czy regulacja?

autor: Włodzimierz Szpringer
Copyright: 2000
Publisher: Wydawnictwo Difin
ISBN: 83-7251-110-1
Prawo karne komputerowe

autor: Andrzej Adamski
Copyright: 2000
Publisher: C.H.Beck
ISBN: 83-7110-910-5
Przestępstwa przeciwko ochronie informacji i wymiarowi sprawiedliwości

autor: Barbara Kunicka-Michalska
Copyright: 2000
Publisher: C.H. Beck
ISBN: 83-7110-295-X
Pages: 552
Prawna ochrona informacji niejawnych i danych osobowych

autor: Ryszard Szałowski
Copyright: 2000
Publisher: Difin
ISBN: 83-7251-027-X
Pages: 245
Internet - fenomen społeczeństwa informacyjnego

autor: Tadeusz Zasępa (red)
Copyright: 2001
Publisher: Edycja Świętego Pawła
ISBN: 83-7168-446-0
Prawo Mediów

autorzy: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz, Andrzej Matlak (red)
Copyright: 2001
Publisher: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis
ISBN: 83-88296-97-3
Pages: wydawnictwo wymiennokartkowe
Przestępczość w cyberprzestrzeni

autor: Andrzej Adamski
Copyright: 2001
Publisher: Wydawnictwo - Dom Organizatora
ISBN: 83-7285-068-2
Znaki towarowe w internetcie

autor: Mariusz Konrad
Copyright: 2001
Publisher: Wydawnictwo ABC
ISBN: 83-7284-023-7
Zarys historii i rozwoju mediów

autor: Tadeusz Goban-Klas
Copyright: 2001
Publisher: Wydawnictwo Naukowe AP Kraków
ISBN: 83-7271-105-4