Książki

 tytułrok wydaniaISBNikona sortowania
Autor - Wydawca, Poradnik prawa autorskiego

autor: Andrzej Karpowicz
Copyright: 1999
Publisher: PWN Wydawnictwa Prawnicze
ISBN: 83-87558-85-0
Ochrona danych osobowych w telekomunikacji - aspekty prawne

autor: Paweł Fajgielski
Copyright: 2003
Publisher: Lubelskie Towarzystwo Naukowe
ISBN: 83-87833-46-0
Przestępstwa komputerowe i ochrona informacji

autor: Bogdan Fischer
Copyright: 2000
Publisher: Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN: 83-88114-71-9
Prawo Mediów

autorzy: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz, Andrzej Matlak (red)
Copyright: 2001
Publisher: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis
ISBN: 83-88296-97-3
Pages: wydawnictwo wymiennokartkowe
Przestępczość teleinformatyczna

autorzy: Jerzy Kosiński, A. Misiuk, P. Ciszek (redakcja naukowa)
Copyright: 2003
Publisher: Wyd. Wyższej Szkoły Policji, Szczytno
ISBN: 83-88450-46-8
Przestępczość z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych

autor: Jerzy Kosiński (red)
Copyright: 2003
Publisher: Wyd. Wyższej Szkoły Policji, Szczytno
ISBN: 83-88450-55-7
Media Masowe, władza, rozrywka i biznes

autor: Maciej Mrozowski
Copyright: 2001
Publisher: Oficyna Wydawnicza Aspra
ISBN: 83-88766-13-9
Miscellanea iuridica tom 4

autorzy: Adam Lityński, Andrzej Drogoń, Grzegorz Sibiga (red)
Copyright: 2004
Publisher: Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych
ISBN: 83-89055-22-8
Prawo handlu elektronicznego

autorzy: Mariusz Chudzik, Aneta Frań, Agnieszka Grzywacz, Krzysztof Korus, Marcin Spyra
Copyright: 2005
Publisher: Branta
ISBN: 83-89073-66-8
Pages: 300
Podpis elektroniczny. Ustawa, komentarz, akty wykonawcze

autorzy: Mateusz Kamiński, Jakub Rzymowski
Copyright: 2002
Publisher: Wydawnictwo Sesja
ISBN: 83-916088-2-4
Pages: 210
Internet i prawo w praktyce

autor: Xawery Konarski
Copyright: 2002
Publisher: Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego
ISBN: 83-917140-1-2
The Law of Cyber-Space

autor: Ahmad Kamal
Copyright: 2005
Publisher: United Nations Institute of Training and Research
ISBN: 92-9182-038-8
Pages: 264
Ochrona usługobiorcy usług elektronicznych

autor: Gabriela Rączka
Copyright: 2007
Publisher: TNOiK
ISBN: 978-83-7285-349-3
Pages: 330
Dynamika kultury a (r)ewolucja własności intelektualnej - t.1

autorzy: Burnecka Małgorzata, Próchniak Rafał (red)
Copyright: 2007
Publisher: Atut
ISBN: 978-83-7432-256-0
Pages: 264
Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i wyzwania.

autorzy: Sibiga Grzegorz, Konarski Xawery (red.)
Copyright: 2007
Publisher: Oficyna Wolters Kluwer business
ISBN: 978-83-7526-197-4
Pages: 313
Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komentarz

autorzy: Grażyna Szpor, Czesław Martysz, Kajetan Wojsyk
Copyright: 2007
Publisher: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ISBN: 978-83-7526-201-8
Pages: 339