Książki

 tytułrok wydaniaikona sortowaniaISBN
Prawo telekomunikacyjne Wspólnoty Europejskiej

autor: Stanisław Piątek
Copyright: 2003
Publisher: C.H. Beck
ISBN: 83-7387-034-2
Pages: 272
Dostęp do informacji publicznej, a prawna ochrona informacji...

autorzy: Ryszard Taradejna, Małgorzata Taradejna
Copyright: 2003
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 83-7322-563-3
Pages: 372
Prawo Internetu

autor: Paweł Podrecki (red)
Copyright: 2004
Publisher: LexisNexis
ISBN: 83-7334-262-1
Komentarz do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

autor: Xawery Konarski
Copyright: 2004
Publisher: Difin
ISBN: 83-7251-394-5
Miscellanea iuridica tom 4

autorzy: Adam Lityński, Andrzej Drogoń, Grzegorz Sibiga (red)
Copyright: 2004
Publisher: Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych
ISBN: 83-89055-22-8
Ochrona danych osobowych - Komentarz

autorzy: Ryszard Markiewicz, Paweł Fajgielski, Janusz Barta
Copyright: 2004
Publisher: Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN: 83-7333-448-3
Prawo a etos cyberprzestrzeni

autor: Dobrzeniecki Karol
Copyright: 2004
Publisher: Wyd. Adam Marszałek
ISBN: 83-7322-703-2
Podpis elektroniczny. Komentarz

autorzy: Robert Podpłoński, Piotr Popis
Copyright: 2004
Publisher: Wyd. Difin
ISBN: 83-7251-444-5
Pages: 560
Wpływ Internetu na prawo umów

autor: Wojciech J. Kocot
Copyright: 2004
Publisher: LexisNexis
ISBN: 83-7334-354-7
Pages: 440
Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym

autor: Matlak Andrzej
Copyright: 2004
Publisher: Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN: 83-7333-354-1
Czynność prawna a środki komunikacji elektronicznej

autor: Dariusz Szostek
Copyright: 2004
Publisher: Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN: 83-7333-359-2
Społeczeństwo informacji. Wprowadzenie

autor: Armand Mattelart
Copyright: 2004
Publisher: Universitas
ISBN: 83-242-0332-X
Media i ludzie

autorzy: Byron Reeves, Clifford Nass
Copyright: 2004
Publisher: Państwowy Instytu Wydawniczy
ISBN: 83-06-02801-5
Media i komunikowanie masowe

autor: Tomasz Goban-Klas
Copyright: 2004
Publisher: Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN: 83-01-14300-2
Sprawozdanie prasowe ze sprawy karnej

autor: Olga Krajniak
Copyright: 2004
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 83-7322-699-0
Pages: 178
Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej

autor: Tomasz R. Aleksandrowicz
Copyright: 2004
Publisher: LexisNexis
ISBN: 83-7334-364-4
Pages: 233
Europejskie i polskie prawo telekomunikacyjne

autorzy: Włodzimierz Gromski, Jan Kolasa, Artur Kozłowski, Krzysztof Wójtowicz
Copyright: 2004
Publisher: LexisNexis
ISBN: 83-7334-341-5
Pages: 386
Jak chronić tajemnice

autor: Witold Drogoń
Copyright: 2004
Publisher: Bellona
ISBN: 83-11-09934-0
Pages: 120
Biuletyn Informacji Publicznej. Informatyzacja administracji

autorzy: Michał Bernaczyk, Mariusz Jabłoński, Krzysztof Wygoda
Copyright: 2005
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
ISBN: 83-229-2629-4
Umowy elektroniczne w obrocie gospodarczym

autor: Jacek Gołaczyński (red)
Copyright: 2005
Publisher: Wydawnictwo Difin
ISBN: 83-7251-536-0