Książki

 tytułrok wydaniaISBNikona sortowania
Dostęp do informacji publicznej, a prawna ochrona informacji...

autorzy: Ryszard Taradejna, Małgorzata Taradejna
Copyright: 2003
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 83-7322-563-3
Pages: 372
Sprawozdanie prasowe ze sprawy karnej

autor: Olga Krajniak
Copyright: 2004
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 83-7322-699-0
Pages: 178
Prawo a etos cyberprzestrzeni

autor: Dobrzeniecki Karol
Copyright: 2004
Publisher: Wyd. Adam Marszałek
ISBN: 83-7322-703-2
Wzory umów w prawie komputerowym

autorzy: Bogdan Fischer, Michał Skruch, Paweł Szewczyk
Copyright: 2002
Publisher: Zakamycze
ISBN: 83-7333-080-1
Pages: 506
Ustawa o podpisie elektronicznym. Komentarz

autorzy: Tomasz Kościelny, Krzysztof Szaniawski
Copyright: 2003
Publisher: Zakamycze
ISBN: 83-7333-285-5
Pages: 456
Swoboda wypowiedzi w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

autor: Ireneusz C. Kamiński
Copyright: 2003
Publisher: Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN: 83-7333-323-1
Pages: 664
Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym

autor: Matlak Andrzej
Copyright: 2004
Publisher: Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN: 83-7333-354-1
Czynność prawna a środki komunikacji elektronicznej

autor: Dariusz Szostek
Copyright: 2004
Publisher: Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN: 83-7333-359-2
Ochrona danych osobowych - Komentarz

autorzy: Ryszard Markiewicz, Paweł Fajgielski, Janusz Barta
Copyright: 2004
Publisher: Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN: 83-7333-448-3
Prawo Internetu

autor: Paweł Podrecki (red)
Copyright: 2004
Publisher: LexisNexis
ISBN: 83-7334-262-1
Europejskie i polskie prawo telekomunikacyjne

autorzy: Włodzimierz Gromski, Jan Kolasa, Artur Kozłowski, Krzysztof Wójtowicz
Copyright: 2004
Publisher: LexisNexis
ISBN: 83-7334-341-5
Pages: 386
Wpływ Internetu na prawo umów

autor: Wojciech J. Kocot
Copyright: 2004
Publisher: LexisNexis
ISBN: 83-7334-354-7
Pages: 440
Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej

autor: Tomasz R. Aleksandrowicz
Copyright: 2004
Publisher: LexisNexis
ISBN: 83-7334-364-4
Pages: 233
Prawo telekomunikacyjne. Komentarz

autor: Andrzej Krasuski
Copyright: 2005
Publisher: LexisNexis
ISBN: 83-7334-421-7
Pages: 608
Dobra i usługi informacyjne w obrocie gospodarczym

autorzy: Rafał Cisek, Julian Jezioro, Andreas Wiebe
Copyright: 2005
Publisher: Lexis Nexis
ISBN: 83-7334-478-0
Pages: 240
Elektroniczna księga wieczysta

autor: Agnieszka Stefańska
Copyright: 2005
Publisher: LexisNexis
ISBN: 83-7334-533-7
Pages: 164
Ochrona znaków towarowych w Internecie

autor: Jarosław Antoniuk
Copyright: 2006
Publisher: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis
ISBN: 83-7334-573-6
Pages: 272
Prawo w sieci. Zarys regulacji internetu

autor: Piotr Waglowski
Copyright: 2005
Publisher: Helion, One Press
ISBN: 83-7361-854-6
Pages: 408
Prawo telekomunikacyjne Wspólnoty Europejskiej

autor: Stanisław Piątek
Copyright: 2003
Publisher: C.H. Beck
ISBN: 83-7387-034-2
Pages: 272
Ochrona znaków towarowych w Internecie

autor: Anna Kobylańska
Copyright: 2005
Publisher: C.H. BECK
ISBN: 83-7387-716-9
Pages: 170