Książki

 tytułrok wydaniaISBNikona sortowania
Informatyka prawnicza. Zagadnienia teorii i praktyki

autor: Jacek Petzel
Copyright: 1999
Publisher: Liber
ISBN: 83-7206-024-X
Prawna ochrona informacji niejawnych i danych osobowych

autor: Ryszard Szałowski
Copyright: 2000
Publisher: Difin
ISBN: 83-7251-027-X
Pages: 245
Handel elektroniczny - konkurencja czy regulacja?

autor: Włodzimierz Szpringer
Copyright: 2000
Publisher: Wydawnictwo Difin
ISBN: 83-7251-110-1
System informacji strategicznej

autorzy: Ryszard Borowiecki (red.), Maria Romanowska (red.)
Copyright: 2001
Publisher: Difin Centrum Doradztwa i Informacji sp.z o.o
ISBN: 83-7251-183-7
Pages: 394
Przedsiębiorstwo wirtualne

autorzy: Irena Hejduk, Wiesław Grudzewski
Copyright: 2002
Publisher: Difin
ISBN: 83-7251-228-0
Internet - aspekty prawne

autor: Rafał Golat
Copyright: 2003
Publisher: Centrum Doradztwa i Informacji Difin
ISBN: 83-7251-355-4
Komentarz do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

autor: Xawery Konarski
Copyright: 2004
Publisher: Difin
ISBN: 83-7251-394-5
Podpis elektroniczny. Komentarz

autorzy: Robert Podpłoński, Piotr Popis
Copyright: 2004
Publisher: Wyd. Difin
ISBN: 83-7251-444-5
Pages: 560
Umowy elektroniczne w obrocie gospodarczym

autor: Jacek Gołaczyński (red)
Copyright: 2005
Publisher: Wydawnictwo Difin
ISBN: 83-7251-536-0
Wirtualne walne zgromadzenie

autor: Małgorzata Engeleit
Copyright: 2005
Publisher: Difin
ISBN: 83-7251-544-1
Pages: 341
Prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie

autor: Włodzimierz Szpringer
Copyright: 2005
Publisher: Difin Centrum Doradztwa i Informacji sp.z o.o
ISBN: 83-7251-572-7
Pages: 330
Internet w instytucjach publicznych

autor: Marcin Butkiewich
Copyright: 2006
Publisher: Difin
ISBN: 83-7251-573-5
Pages: 239
VAT w informatyce, telekomunikacji i elektronice 2006

autor: Elżbieta Rogala
Copyright: 2006
Publisher: Difin
ISBN: 83-7251-621-9
Pages: 104
Zarys historii i rozwoju mediów

autor: Tadeusz Goban-Klas
Copyright: 2001
Publisher: Wydawnictwo Naukowe AP Kraków
ISBN: 83-7271-105-4
Znaki towarowe w internetcie

autor: Mariusz Konrad
Copyright: 2001
Publisher: Wydawnictwo ABC
ISBN: 83-7284-023-7
Umowy zawierane przez internet

autor: Andrzej Stosio
Copyright: 2002
Publisher: Dom Wydawniczy ABC
ISBN: 83-7284-451-8
Ustawa o chronie baz danych. Komentarz

autorzy: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz
Copyright: 2002
Publisher: Dom Wydawniczy ABC
ISBN: 83-7284-574-3
Pages: 230
Postępowanie w sprawach ochrony danych osobowych

autor: Grzegorz Sibiga
Copyright: 2003
Publisher: Dom Wydawniczy ABC
ISBN: 83-7284-882-3
Przestępczość w cyberprzestrzeni

autor: Andrzej Adamski
Copyright: 2001
Publisher: Wydawnictwo - Dom Organizatora
ISBN: 83-7285-068-2
Wolność mediów - Medienfreiheit

autorzy: Józef Krukowski, Otto Theisen (red)
Copyright: 2002
Publisher: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
ISBN: 83-7306-067-7
Pages: 264