interpretacje prawa

Faktura elektroniczna a papierowa faktura korygująca

Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu wydał postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego (Sygn. 1473/WV/443/450/300/2005/GW). Pytanie dotyczyło tego, czy wolno Spółce wystawiać faktury VAT w formie elektronicznej, przy równoczesnym wystawianiu faktur korygujących do tych faktur VAT w formie papierowej? Naczelnik Urzędu stwierdził, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest nieprawidłowe.

Wiele pytań o integralność, przechowywanie i oświadczenia operatora EDI

Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie wydał postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego (Sygn. 1472/RPP1/443-103/2006/PS). Spółka zadała dużo pytań, głównie o umowę modelową dotyczącą EDI, o integralność i autentyczność w przypadku gdy forma wydruku lub tego co widać ne ekranie jest inna niż w kodzie, o oświadczenie realizatora usługi EDI, że stosowana przy przesyłaniu danych technologia gwarantuje autentyczność danych i integralność treści, o miejsce przechowywania faktury elektronicznej, o udostępnianie organom skarbowym faktur...

Faktura otrzymana drogą internetową z zagranicy i faktura wewnętrzna

Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu wydał postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego (Sygn. 1424/1110/443/135/2005/IW). Pytanie: Czy faktura otrzymana drogą internetową od kontrahenta belgijskiego spełnia wymogi dowodu księgowego? Czy faktura wewnętrzna wystawiona na jej podstawie daje prawo do odliczenia podatku VAT?

Wydruk obrazu faktury po zalogowaniu się na stronę a przesłanie faktury elektronicznej

Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej wydała decyzję w sprawie interpretacji prawa podatkowego (Sygn. PPB2-4407/I/79/2005). Pytanie: Czy wydrukowanie przez kontrahenta Spółki obrazu wystawionej faktury VAT poprzez stronę internetową Spółki, dostępne jedynie po zalogowaniu, przy użyciu klucza i hasła, jest przesyłaniem faktur drogą elektroniczną w rozumieniu rozporządzenia z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przechowywania faktur w formie elektronicznej i wymaga kwalifikowanej formy zabezpieczenia w rozumieniu tego rozporządzenia?

Oświadczenie realizatora usługi EDI, podpis elektroniczny i ekran monitora

Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wydał postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego (Sygn. OG-005/192/PP-1/443/64/2006). Pytanie dotyczyło oświadczenia realizatora usługi EDI, autentyczność pochodzenia faktur i integralność ich treści, o możliwość zrezygnowania z drukowania i posiadania oryginałów faktur w formie papierowej, o inna formę graficzną i tą, którą przechowuje system komputerowy. Naczelnik Urzędu uznał, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

EDI, integralność, autentyczność i umowa

Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu wydał postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego (Sygn. 1473/WV/443/379/252/2005/AS). Pytanie dotyczyło m.in. oświadczenia realizatora usługi EDI, że stosowana przy przesyłaniu danych technologia gwarantuje autentyczność danych i integralność treści oraz kwestii umowy dotyczącej EDI. Naczelnik Urzędu stwierdził, że stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe.

Faktura wystawiona w formie elektronicznej w pliku PDF i odliczenia podatku

Dolnośląski Urząd Skarbowy wydał postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego (Sygn. PP II 443/1/328/05). Pytanie dotyczyło pliku PDF i prawa do odliczenia kwoty podatku, oryginału faktury oraz zastosowania przepisów rozporządzenia.

Faktura elektroniczna - jeszcze nie u nas

Chociaż obecnie Ministerstwo Finansów nie dopuszcza możliwości wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej, to zmiany muszą nastąpić jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Pewna polska firma skierowała do lokalnego urzędu skarbowego zapytanie, czy może wystawiać faktury w formie elektronicznej.