interpretacje prawa

Elektroniczna kopia elektronicznego oryginału faktury elektronicznej

Jeśli chodzi o faktury elektroniczne, to okazuje się, że urzędnicy zaczynają kwestionować dokumenty elektroniczne wystawione przez podatników. Kiedy mowa o fakturach elektronicznych, to trzeba brać pod uwagę nie tylko stosowne rozporządzenie, ale całość przepisów o fakturowaniu. Rodzi to poważne problemy, a przepisy jak były niedoskonałe, tak niedoskonałe są nadal. Jest natomiast postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego Opolskiego Urzędu Skarbowego (sygn. PP/443-4-1-GK/06)...

Jakie są sposoby i warunki wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej?

Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie wydał postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego (Sygn. PP/443-22/06), w którym odniósł się do pytania: Jakie są sposoby i warunki wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej a także zasady przechowywania i udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej faktur przesyłanych drogą elektroniczną.

Faktury a system EDI

Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie wydał postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego (Sygn. 1471/NUR1/443-45/06/IK). Pytanie: Czy przedstawiony sposób przechowywania faktur elektronicznych jest poprawny? Interpretacja dotyczy wystawiania niektórym swoim odbiorcom faktur elektronicznych przy zastosowaniu wymiany danych elektronicznych (EDI)

Faktura a system zabezpieczona kluczem certyfikowanym

Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu wydał postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego (Sygn. PP/443-25-2/06). Pytanie o działania zmierzające do wdrożenia elektronicznego przesyłania faktur. Chodziło m.in. o wystąpienie o przyznanie klucza do serwera do szyfrowania informacji przesyłanych do klienta, a faktura wygenerowana przez system zabezpieczona kluczem certyfikowanym dla serwera nie będzie wymagała ze strony podatnika podpisu. Urząd uznał, że stanowisko jest prawidłowe.

Faktura elektroniczna a koszt uzyskania przychodu

Urząd Skarbowy w Pruszkowie wydał postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego (Sygn. 1421/BF/415-18/GJ/06). Pytanie: Czy wydatek udokumentowany fakturą w wersji elektronicznej bez żadnego podpisu i z niepełnymi danymi podatnika stanowi koszt uzyskania przychodów? Chodziło o wydatki na rozmowy w systemie Skype.

Data rzeczywistego wprowadzenia faktur elektronicznych

Opolski Urząd Skarbowy wydał postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego (Sygn. PP/443-1-1-GK/06). Pytanie: Czy strony mają pełną dowolność, co do daty rzeczywistego wprowadzenia faktur elektronicznych tzn. czy po akecptacji kontrahenta wystawiania faktur w formie elektornicznej przez pewien czas można w dalszym ciągu stosować faktury w formie papierowej? Naczelnik Urzędu uznał, że stanowisko spółki jest prawidłowe.

Posiadanie zarówno faktury w formie elektronicznej jak i papierowej i awaria systemu

Opolski Urząd Skarbowy wydał postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego (Sygn. PP/443-2-1-GK/06). Pytanie: Czy w przypadku rozpoczęcia wystawiania i przechowywania faktur w formie elektronicznej można czasowo wrócić do formy papierowej (np. w związku z awarią systemu komputerowego), co będzie skutkowało tym, iż w danym okresie rozliczeniowym Spółka może posiadać zarówno faktury w formie elektronicznej jak i papierowej? Naczelnik urzędu uznał, że stanowisko spółki jest prawidłowe.

Dokumentowanie sprzedaży towarów w systemie EDI z pominięciem kwoty brutto słownie

Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu wydał postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego (Sygn. 1473/WV/443/465/6/2006/AS). Pytanie: Czy można dokumentować sprzedaż towarów sporządzając fakturę VAT w systemie EDI z pominięciem kwoty brutto słownie, oraz czy pytający nie będzie z tego powodu narażeni na sankcje z tytułu Ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy? Naczelnik Urzędu stwierdził, że stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe.

Generowanie faktur w formacie PDF, wydruki ze strony

Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie wydał postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego (Sygn. I US-II/443/43/06). Chodziło o możliwości stosowania nowego sposobu wystawiania i dostarczania klientom oryginałów faktur VAT. Naczelnik urzędu postanawił uznać stanowisko strony przedstawione we wniosku za nieprawidłowe. Chodziło o wygenerowanie faktury w formacie PDF, lub specjalistyczne oprogramowanie na stronie internetowej sprzedawcy.

Potwierdzenie otrzymania faktury i miejsce świadczenia usług

Urząd Skarbowy w Płocku wydał postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego (Sygn. 1419/UPO-443-10/06/DC). Chodziło m.in. o adnotację iż podatek rozlicza nabywca, o skorygowanie zapłaconego podatku po uzyskaniu informacji, że kontrahent zagraniczny fakturę otrzymał, o potwierdzenie otrzymania elektronicznej faktury przez kontrahenta zagranicznego. Naczelnik urzędu uznał, że stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe.