domeny

Tym razem aukcja domeny z nazwiskiem Hanny Gronkiewicz-Waltz

Było tak, że spory o prawa niemajątkowe nie mogły być rozstrzygane w drodze polubownej. Potem znowelizowano KPC. Życie Warszawy wylicytowało domenę z nazwiskiem znanej polityk i następnie jej ją odstąpiło. Są też spory prawników o to jak należy podchodzić do nazwisk w nazwach domenowych, tylko nie jestem pewien czy to prawdziwy spór, czy wykreowany na potrzeby artykułu...

Krótko o poetach i gmail.pl

W ramach notowania ciekawostek - pozew związany z domeną gmail.pl trafił do Sądu Polubownego. Nie wiem do którego, pewnie do Sądu Polubownego ds Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Z jednej strony stanęła spółka Google Inc., z drugiej Grupa Młodych Artystów i Literatów. Nie wiadomo jak się sprawa rozwinie, na razie w Sieci jest sporo komentarzy i domysłów.

Znów był atak na Sieć

Graf przedstawiający atak na root serveryPodobno największy od 5 lat. Poprzedni taki miał miejsce 21 października 2002 roku, kiedy obudzono nawet Prezydenta USA. Atak, który przygotowano w zeszłym tygodniu również polegał na przeprowadzeniu DDoS, czyli Distributed Denial of Service. Sieć przetrzymała również tym razem, ale atak był słabszy niż ten sprzed 5 lat.

Internetowe kuplerstwo na celowniku krakowskiej prokuratury

Społeczny Komitet Zapobiegania Pornografii złożył do krakowskiej prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienie przestępstwa, polegającego na ułatwiania innej osobie uprawiania prostytucji (kuplerstwo) za pomocą internetowych serwisów o tematyce erotycznej. Prokuratura rozpoczęła czynności sprawdzające.

Nowy regulamin NASK zacznie obowiązywać już niebawem

Spieszę donieść, że od 18 marca 2007 r. zacznie obowiązywać nowy regulamin rejestracji i utrzymania domen. Abonenci, którzy zawarli z NASK umowę przed 18 marca 2007, Regulamin zacznie obowiązywać z dniem rozpoczęcia nowego rocznego okresu rozliczeniowego, o ile przed tą datą nie nastąpi skuteczne wypowiedzenie umowy.

Trzęsienie ziemi w Azji i konsekwencje na globalnym rynku wirtualnych usług

Ciekawe doniesienie na temat wpływu siły wyższej na świat wirtualny. Po trzęsieniu ziemi na Tajwanie okazało się, że w wyniku tego zdarzenia ucierpiała infrastruktura techniczna dedykowana utrzymaniu domen internetowych. W efekcie wiele podmiotów nie mogło przedłużyć czy zaktualizować wpisów w rejestrach domenowych i utraciło prawa do domen, z których korzystało do tej pory.

Konferencja naukowa: Domeny internetowe a prawa osób trzecich

2007-03-23 10:00
2007-03-23 17:00
Etc/GMT+1

opis:
Koło naukowe Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie organizuje konferencję naukową pt. "Domeny internetowe a prawa osób trzecich". Konferencja zapowiadana jest na 2 marca 2007 roku.

Zakopane.eu

Sąd Arbitrażowy ds. Domen europejskich w Pradze wydał wyrok unieważniający rejestrację domeny Zakopane.eu na rzecz firmy Depmarc.

Zwrot akcji w sprawie e360 vs. Spamhaus

Po amerykańskim orzeczeniu (11 milionów dolarów odszkodowania) wydanym wobec ignorowania amerykańskiego sądu przez brytyjską spółkę Spamhaus Project Ltd.oraz po tym, jak spółka e360 zwróciła się do sądu by ten zobligował ICANN lub Tucows do zawieszenia obsługiwania domeny spamhaus.org - Spamhaus postanowiła jednak dostrzec amerykańskie sądy i odnieść się do żądania zablokowania domeny, a sąd odrzucił proponowany przez e360 wniosek o jej zablokowanie (sędzia odrzucił proposed order).

Globalizacja wymiaru sprawiedliwości - dalszy ciąg sprawy e360 vs. Spamhaus

Niedawno informowałem o rekordowym wyroku związanym ze swoistym zniesławieniem, co miało się dokonać za pomocą wpisu w internetowym serwisie Spamhaus Project Ltd. (por. Spamhaus i odszkodowanie w wysokości 11 milionów dolarów). Prowadzący serwis Brytyjczycy zignorowali orzeczenie amerykańskiego sądu; stwierdzili, że jeśli komuś zależy - może ich pozwać w Wielkiej Brytanii. W dalszej części tego spektaklu sprawa zaczyna być jeszcze bardziej interesująca: podmioty wylistowane w bazie Spamhaus jako spamerzy zaczęli domagać się od sądu, by ten zobligował ICANN lub Tucows do zawieszenia obsługiwania domeny spamhaus.org...