dobre praktyki

"Własność intelektualna" w służbie społeczeństwa

Adelphi Charter on Creativity, Innovation and Intellectual PropertyKiedy tworzono podstawy systemu ochrony patentowej czy prawnoautorskiej - te mechanizmy miały służyć rozwojowi innowacyjności i ogółowi społeczeństwa. Obserwatorzy dostrzegli jednak, iż jest przeciwnie. Co z tym zrobić? Dyskusja trwa. W tej sprawie wypowiedziało się The Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures and Commerce pierwszy raz mówiąc o prawach człowieka.

MSWiA i nowe, dostępne serwisy internetowe

Serwis internetowy dostępny pod domeną mswia.gov.pl (a więc serwis internetowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) przechodzi test walidacji W3C, ale to nie koniec usprawnień. Uwzględniono też, w osobnej części serwisu, zalecenia WAI - AAA! Urząd Regulacji Energetyki również ma nowe strony.

O stosowaniu Polskich Norm i minimalnych standardach w informatyzacji

Mamy generalny problem: w jaki sposób zapisać normatywnie pewne standardy związane z funkcjonowaniem Internetu? Jak wiadomo - standardy te opracowywane są przez różne organizacje, takie jak ISOC (dokumenty RFC), ISO, czy standardy W3C. W jaki sposób kreować w aktach normatywnych odesłania do takich standardów?

Jest tych znaków nie tak dużo...

Chińskie, starożytne przekleństwo brzmi - obyś żył w ciekawych czasach. Nastały czasy, w których biznes puszcza perskie oko do reżimu, ten się dogaduje z ostoją demokracji w przeddzień globalnej wojny podażowej, zaś ostoja demokracji ogranicza biznes na własnym podwórku. Kto by się oglądał na moralność społeczną, gdy do zarobienia jest kasa?

Sprawny sąd - zbiór dobrych praktyk

Staraniami Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" ukazała się publikacja zatytułowana "Sprawny sąd - zbiór dobrych praktyk". W publikacji tej znalazł się również artykul mojego autorstwa "Wymiar sprawiedliwości społeczeństwa informacyjnego".

Głosowanie w spółce

Komisja Europejska chce, aby akcjonariusze mogli głosować na WZA spółek za pośrednictwem internetu. Chodzi o to, by mogli korzystać ze swoich praw także w przypadku inwestycji zagranicznych.

Samoregulacja?

PayPal zamierza wprowadzić sankcję finansowe za wykorzystanie tego popularnego na świecie serwisu transakcyjnego (związanego z eBay) do dokonywania opłat za gry hazardowe czy zakup pornografii w Sieci.

Antyspamowa grupa OECD

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) utworzyła grupę roboczą. Zadaniem grupy ma być analiza zagadnień ochrony przed spamem, koordynacjia globalnych działań antyspamowych, promowanie "najlepszych praktyk" wśród przedsiębiorstw oraz promowanie technicznyć środków ochrony antyspamowej i edukacja użytkowników. Grupa będzie także znalizowała przepisy prawne różnych krajów dotyczące ochrony antyspamowej i ułątwiała międzynarodową współpracę w dziedzinie prawna.

Spam, ONZ, 85% epidemii

W ciągu dwóch następnych lat ONZ zamierza doprowadzić do rozwiążania problemu niechcianej korespondencji elektronicznej (spam) poprzez standaryzacje prawa na całym świecie. O skali współczesnej epidemii świadczy to, że zdaniem badaczy już 85% wszystkich komunikatów przesyłanych w Internecie można zakwalifikować jako spam.

Dyski MSZ kompleksowa informacja

Przeglądając zasoby Sejmu natknąłem się na informację, że 20 kwietnia 2004 r. Komisja Spraw Zagranicznych, obradująca pod przewodnictwem posła Jerzego Jaskierni, zapoznała się z kompleksową informacją o skutkach kradzieży twardych dysków z komputerów należących do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.