dobra osobiste

Dow Jones pozwany w Australii

Sąd australijski stwierdził, że dziennikarze Dow Jones mogą być pozwani w Australii (w stanie Victoria) w związku z artykułem, który znalazł się na stronie internetowej. Wydawnictwo twierdzi, że artykuł został opublikowany w Stanach Zjednoczonych, magnat górniczy z Melbourne, Joseph Gutnik twierdzi, że artykuł zniesławiający go był dostępny dla czytelników w Australii.

Odszkodowanie za pomówienie nauczyciela

Były nauczyciel, sześćdziesięcioośmioletni Jim Murray pozwał swojego dwanego ucznia Jonathana Spencera i wygrał. Chodzi o to, że Spencer opublikował na stronie Friends Reunited krzywdzące komentarze na temat swojego nauczyciela (m.in., że robił grubiańskie uwagi w stosunku do dziewczyn w klasie). Spencer - obecnie również nauczyciel - ma zapłacić 1.250 funtów odszkodowania oraz 150 funtów związanych z kosztami procesu.

Dobra osobiste i internet

Do Sądu Najwyższego dotarła sprawa o ochronę dóbr osobistych w Internecie. Pojawiła się rzadka okazja, by ta najwyższa sądowa instancja wypowiedziała się na nowy, bulwersujący internautów i prawników temat. Tak się jednak nie stało.

Małyszomania i dobra osobiste

Adres zamieszkania i numer telefonu Adama Małysza został wystawiony na sprzedaż na jednej z internetowych witryn, na której prowadzone są aukcje. Adam Małysz powiedział, że nigdy nie wyrażał zgody na publikowanie swojego adresu i numeru telefonu.

Niektóre prawne aspekty spamu

Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji ale jednocześnie władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego... (art. 54 ust. 1, 76 i 47 Konstytucji RP).

Niemcy, pseudonim, nazwa domenowa

Wyższy Regionalny Sąd w Kolonii zdecydował, iż również pseudonim pozostaje pod ochroną niemieckiego kodeksu cywilnego, oraz że używanie pseudonimu jako nazwy domenowej nie może być zakazane na rzecz osoby posiadającej takie samo nazwisko, jak używany pseudonim.

Internet i Netykieta a dobra osobiste człowieka

Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowaniu o swoim życiu osobistym. Jednocześnie - każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów i rozpowszechniania informacji (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art. 47 oraz art. 54.1).

Naruszenie dóbr osobistych w internecie...

Praca magisterska Piotra Waglowskiego pt. "Naruszenie dóbr osobistych w internecie i ich cywilnoprawna ochrona na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego". Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, 1999 rok.

Ochrona dóbr osobistych a prawo prasowe

Nowa sytuacja prawna, wprowadzona ustawą z dnia 23 sierpnia 1996r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny